© BSIP / Reporters

Onrust bij ziekenhuispersoneel door nieuw verloningssysteem

In de ziekenhuizen veroorzaakt een nieuw verloningssysteem onrust bij het personeel. Voor de verloning telt niet alleen meer het diploma, maar vooral de concrete taken die werknemers uitvoeren. De meeste personeelsleden moeten er met het nieuwe systeem op termijn op vooruitgaan. Maar in de praktijk voelen werknemers op de werkvloer zich vaak miskend.  

Voor het personeel van de ziekenhuizen is er een nieuwe functie-indeling en loonschalen voor verpleegkundigen, kinesisten, psychologen, administratief en onderhoudspersoneel. Artsen vallen hier niet onder.

Ongerustheid maar meerderheid gaat meer verdienen

Concreet houdt de regeling vooral rekening met de concrete taken en verantwoordelijkheden. Enkel het diploma is niet meer van tel. Het principe achter de nieuwe regeling is gelijk loon voor gelijk werk. Het akkoord werd onderhandeld door vakbonden en werkgevers.

In theorie moet naar schatting 70% van de personeelsleden op termijn meer gaan verdienen. Niemand zou er ook op achteruit gaan want wie in een ziekenhuis werkt en in zijn huidige functie blijkft, kan kiezen om zijn huidig loon te behouden. Het nieuwe loonsysteem geldt voor nieuwe werknemers die beginnen in de ziekenhuizen, maar ook voor huidige werknemers die van job veranderen. Vraag is uiteraard wie dat gaat doen als je minder zou verdienen.

"We voelen ons miskend"

Toch is er heel wat ongerustheid bij het personeel in de ziekenhuizen. Zo voelen heel wat verpleegkundigen zich miskend in de nieuwe inschaling. "We zien dat mensen niet meer voor hun kennis en kunde verloond worden", zegt Anneleen Giedts, psycholoog in de psychiatrische kliniek in Tienen. "Dat is het grootste effect bij ons op de werkvloer. Mensen voelen zich minder gewaardeerd voor het werk dat ze dagelijks doen."

Meest gelezen