Voorstel voor volledig cumulverbod verworpen in Brussels parlement

Het parlement van het Brussels Gewest heeft een voorstel voor een cumulverbod van de functie van parlementslid en die van burgemeester of schepen verworpen. Aan Nederlandstalige kant was er geen meerderheid. Toch is de discussie over het verbod nog niet van de baan.

Het voorstel van ordonnantie dat een volledige decumul invoert in het Brussels gewest kreeg de steun van een ruime meerderheid van 58 stemmen tegen 23 bij 3 onthoudingen. Maar aan Nederlandstalige kant stemde een meerderheid van 11 van de 17 leden tegen. En die meerderheid was nodig om het wetsvoorstel goed te keuren.

Het cumulverbod verdeelt zowel de Franstalige als de Nederlandstalige partijen. Aan Franstalige is op de MR na iedereen voor. Aan Nederlandstalige kant zijn de oppositiepartijen Groen en SP.A voor het voorstel en Open VLD, CD&V, N-VA en Vlaams Belang tegen.  

Nog een stemming?

Toch is het voorstel tot cumulverbod daarmee nog niet van de baan. Er is immers een mogelijkheid om na een afkoelingsperiode van 30 dagen tot een tweede stemming over te gaan, waarbij er geen meerderheid in elke taalgroep moet zijn.

Het gaat om een anti-blokkeringsprocedure die destijds in het leven werd geroepen om te beletten dat een partij de eis voor een meerderheid binnen een taalgroep zou gebruiken om de Brusselse instellingen te blokkeren.

Die procedure is tot nu toe nooit gebruikt en de meerderheidspartijen Open VLD en CD&V en oppositiepartij N-VA waarschuwden tijdens het debat in het parlement voor de gevolgen van het "oneigenlijke" gebruik van dit anti-blokkeringssysteem. De voorstanders van de decumul argumenteerden dat dit niet het geval is omdat het wetsvoorstel niets met taal te maken heeft.

In de wandelgangen werd geopperd dat het misschien niet tot een tweede stemming zou komen, maar het is niet duidelijk hoe dat kan worden vermeden. De tweede stemming kan alvast over het zomerreces getild worden door een belangenconflict van het Vlaams Parlement

Meest gelezen