Olivier Chastel (MR): "Asielaanvragen organiseren in landen van oorsprong"

Als het van MR-voorzitter Olivier Chastel afhangt, moet de Europese Unie een soort hotspots in landen van oorsprong opzetten, waar vluchtelingen asiel kunnen aanvragen. Op die manier blijven ze uit de handen van de mensensmokkelaars die hen in levensgevaar brengen door ze in gammele bootjes de Middellandse Zee over te sturen. 

"We moeten strijden tegen die smerige trafiek die door mensensmokkelaars over de Middellandse Zee wordt georganiseerd", zegt Chastel in een interview met "La Libre". "We moeten voorkomen dat die mensensmokkelaars als het ware de toegangspoort tot Europa controleren, met alle risico's vandien voor de mensen die in bootjes stappen."

Zij die aanvaard worden, moeten op een legale manier Europa binnen kunnen

MR-voorzitter Olivier Chastel

"De MR pleit ervoor dat de Europese Unie hotspots creëert op het grondgebied van de landen van oorsprong of dicht in de buurt van migranten", zegt Chastel. "Die hotspots moeten echte oriëntatiecentra worden waar migranten informatie krijgen over de voorwaarden om asiel te krijgen en over de kans dat hun aanvraag wordt aanvaard. Zij die aanvaard worden, moeten op een legale manier Europa binnen kunnen." Dat systeem moet volgens de Franstalige liberalen gelden voor asielaanvragers en voor vluchtelingen die in aanmerking komen voor een humanitair visum.

Chastel wil met zijn voorstel naar eigen zeggen een gevaar de pas afsnijden dat overal in Europa de kop opsteekt: het populisme. "We moeten rekening houden met de angst die bij de bevolking leeft en dus de migratiekwestie dringend aanpakken", zegt hij. "Zoniet zullen wij die opgang van populisme en extremisme ook bij ons meemaken."

Er moet meer solidariteit tussen de landen van de EU komen

MR-voorzitter Olivier Chastel

Het voorstel van de voorzitter van de Franstalige regeringspartij is opmerkelijk en geeft aan dat de MR niet op dezelfde lijn zit als staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA), die vorige week nog pleitte voor een soort vluchtelingenkamp in Tunesie, waar migranten veilig zouden kunnen worden opgevangen.

Daarnaast pleit Chastel ook nog voor beter bewaakte buitengrenzen van de EU en voor een herziening van de Dublinregels, die bepalen dat asielaanvragen moeten gebeuren in het eerste EU-land van aankomst. "Er moet meer solidariteit tussen de landen (van de EU, nvdr.) komen en er moet meer werk worden gemaakt van een verdeling van migranten over het Europese grondgebied", vindt hij. 

Meest gelezen