Video player inladen...

Spoorbonden dreigen met actie op verschillende data: ASTB op 22 en 23 juni, OVS op 28 juni

De Onafhankelijke Vakbond voor Spoorwegpersoneel (OVS) heeft een stakingsaanzegging van 24 uur ingediend voor het treinbesturingspersoneel, die ingaat op 27 juni om 22.00 uur. Het Autonoom Syndicaat van Treinbestuurders (ASTB) kondigt dan weer een staking van 48 uur aan vanaf vrijdag 22 juni om 3 uur 's morgens. Minister van Mobiliteit François Bellot zegt de aankondiging van beide vakbonden te betreuren.

De OVS wil naar eigen zeggen protesteren tegen een voorstel tot herwaardering van het besturingspersoneel. De datum werd volgens OVS "bewust gekozen om studenten in de examenperiode zo veel mogelijk te ontzien". Nadien volgen mogelijk verdere acties.

"Op de Nationale Paritaire Subcommissie van 6 juni werd een voorstel tot herwaardering van het besturingspersoneel doorgedrukt. Dit voorstel wordt door een meerderheid van het betrokken personeel verworpen", klinkt het bij OVS. De vakbond eist de intrekking van dit voorstel en de start van nieuwe onderhandelingen "die tot een voorstel dat breed door het besturingspersoneel gedragen wordt, moeten leiden".

ASTB legt werk neer voor 48 uur

Ook treinbestuurdersvakbond ASTB is misnoegd. "Wij hebben een stakingsaanzegging ingediend die ingaat op vrijdag 22 juni, om 3 uur 's morgens", zegt Bert Weetjes van de ASTB aan VRT NWS. "Die loopt door tot zondag 24 juni, om 3 uur 's morgens."

Dat beide vakbonden op verschillende data actie voeren, heeft te maken met een pure procedurekwestie. "Tussen een aanzegging en een effectieve stakingsdatum moeten 8 dagen zitten", verklaart Weetjes. "Wij hebben onze aanzegging vrijdag al op de post gedaan, en zij (de OVS, nvdr.) hebben dat blijkbaar pas vandaag gedaan." Actie voeren in gespreide slagorde, met andere woorden. "Spijtig genoeg wel", geeft Bert Weetjes toe.

"Studenten hebben nog examens op 22, 23 en 28 juni"

Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) betreurt de aankondiging van de 2 vakbonden. "We moeten vaststellen dat ze door hun acties op 2 verschillende tijdstippen het spoorverkeer zullen proberen te hinderen", zegt hij. Ook de bewering van de OVS dat de treinbestuurders de studenten willen ontzien, klopt volgens Bellot niet: "Zowel op 22/23 juni als op 28 juni zijn er trouwens wel degelijk nog examens."

Minister Bellot blijft erbij dat de herwaardering van het beroep van treinbestuurder een belangrijk aandachtspunt is, gelet op de uitstroom die er bijvoorbeeld is geweest naar private spoorbedrijven. 

Meest gelezen