Video player inladen...

VAD juicht totaalverbod op alcoholreclame toe, maar: "zal moeilijk te realiseren zijn"

Het Vlaamse expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs (VAD) is tevreden met de adviezen rond alcoholgebruik van de Hoge Gezondheidsraad. Maar het centrum maakt ook een kanttekening. 

Een verbod op reclame voor alcohol kan VAD alleen maar toejuichen. "Reclame voor alcohol toont altijd een eenzijdig beeld", zegt VAD-directrice Marijs Geirnaert. "Alcohol drinken is altijd leuk en gezellig. Het gebeurt altijd op feesten of sportwedstrijden. Het positieve beeld dat voortdurend van alcohol getoond wordt, heeft een grote invloed op jonge kinderen."

Uit onderzoek blijkt dat kinderen, hoewel ze nog niet mogen drinken, toch al merken kennen", gaat Geirnaert voort. "Kinderen die veel met alcoholreclame in contact komen, beginnen ook al op jonge leeftijd te drinken. Veel vroeger dan kinderen die niet met die reclame in contact komen. Zo toont hetzelfde onderzoek aan."      

Frankrijk als voorbeeld

VAD pleit net als de Hoge Gezondheidsraad voor een "totaalverbod" op alcoholreclame. Al beseft Geirnaert dat zo'n maatregel moeilijk haalbaar is. "Alcoholproducenten zouden meteen juridische stappen ondernemen. Zoals het ook gebeurd is in Frankrijk. Toch is de wet daar in 2010 verstrengd. Sindsdien mag alcohol in reclame alleen maar getoond worden als product, in de vorm van een fles, een glas of een blik. De reclame mag geen sfeer oproepen en er mogen ook geen mensen in voorkomen."  

In Frankrijk mag de reclame geen sfeer oproepen en er mogen ook geen mensen in voorkomen

Marijs Geirnaert, directrice Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs

"Die maatregel heeft een groot effect gehad. Want het alcoholgebruik is in Frankrijk sterk gedaald. Het zou daarom niet slecht zijn als we in België ook zoiets zouden proberen."  

Schotland als ander voorbeeld

Maar een verbod op alcoholreclame - in welke vorm dan ook - zal volgens VAD niet volstaan om mensen minder te doen drinken. "Er moet ook iets gebeuren aan de prijszetting en de beschikbaarheid," zegt Geirnaert (ook de Hoge Gezondheidsraad pleit hiervoor, red.). Ze geeft meteen een voorbeeld.

In Schotland hebben alle alcoholhoudende dranken een wettelijke minimumprijs gekregen.

Marijs Geirnaert, directrice Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs

"In Schotland hebben alle alcoholhoudende dranken recent een wettelijke minimumprijs gekregen. Dat betekent dat ze niet onder een bepaald bedrag verkocht mogen worden. Sommige dranken die vroeger goedkoop waren, zijn er plots 3 keer zo duur geworden. De Schotse regering wil de maatregel 5 jaar behouden en dan een balans opmaken. Maar het is duidelijk dat ze mensen wil aanzetten tot minder alcoholgebruik."

Geen alcohol onder 18

Wat de beschikbaarheid van alcohol betreft, denkt VAD in de eerste plaats aan jongeren. Het centrum wil de leeftijd waarop jongeren alcohol kunnen kopen, verhogen tot 18 jaar. Geirnaert: "Op dit moment mag je in België bier of wijn kopen, of bestellen op café, als je 16 jaar bent. In heel Europa zijn er maar 5 landen waar dat op zulke jonge leeftijd mogelijk is. In andere landen ligt de grens op 18 of zelfs 21 jaar. Wij denken dat we in ons land ook naar 18 jaar moeten gaan."    

Meest gelezen