Videospeler inladen...

Minder belastingen betalen? Vergeet dan deze aftrekposten niet

Hoe betaal ik zo weinig mogelijk belastingen of hoe krijg ik zoveel mogelijk centen terug? Het is een jaarlijks weerkerende vraag bij het invullen van de belastingaangifte. Heel wat aftrekposten leveren een fiscaal voordeel op en zorgen ervoor dat u minder belastingen moet betalen. We zetten de belangrijkste even voor u op een rij. 

Nog even een opmerking vooraf: om het fiscale voordeel te krijgen, is het belangrijk dat u de betaling in het jaar van de aangifte hebt gedaan, in dit geval in 2017. Daarbij geldt de betaaldatum, niet de factuurdatum. 

De woonlening

De woonlening is ongetwijfeld de meest bekende, maar daarnaast misschien ook de meest complexe aftrekpost, want elk jaar wordt het deel woonleningen op de aangifte langer.

Een woonlening geeft recht op een stevige belastingvermindering. Hoe groot dat voordeel is hangt af van het gewest waar u woont en het moment waarop u uw lening hebt afgesloten. In Vlaanderen krijgt u een woonbonus van 1.520 euro, een korf die kan gevuld worden met betaalde intresten, kapitaalaflossingen en premies voor de schuldsaldoverzekering. Gaat het om uw enige woning, dan krijgt u 10 jaar lang ook een bijkomende korf van 760 of 840 euro, afhankelijk van het aantal kinderen ten laste. 

=>  Die totale korf geeft een fiscaal voordeel van 40%, wat een belastingvermindering van 944 euro per persoon kan opleveren voor wie leent voor zijn enige woning. Meer informatie over hoe u uw lening moet aangeven vindt u via https://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/hypothecaire-lening

Bekijk hier de uitleg door Michaël Van Droogenbroeck:

Videospeler inladen...

Pensioensparen

Via het pensioensparen doet u aan langetermijnsparen om zo naast uw wettelijk pensioen ook een aanvullend pensioen op te bouwen. Dat pensioensparen kan via een pensioenspaarrekening of via een pensioenspaarverzekering, een keuze die u zelf maakt en het best laat afhangen van uw risicoprofiel.

In 2017 kon u daar maximaal 940 euro voor storten, en dat bedrag geeft recht op een belastingvermindering van 30%.

=> Als u in 2017 het maximumbedrag van 940 euro heeft gestort voor pensioensparen, dan geeft dat een belastingvermindering van 282 euro. Daarvoor geeft u het gestorte bedrag in bij vak X bij code 1361.

Bekijk hier de uitleg door Michaël Van Droogenbroeck: 

Videospeler inladen...

Dienstencheques en PWA-cheques

Met de PWA-cheques kan u kleine onderhoudswerken, tuinonderhoud of kinderopvang betalen. Met de dienstencheques betaalt u huishoudelijke hulp. Die cheques kosten 9 euro, maar daar kan u in Vlaanderen 30% van terugkrijgen via uw belastingaangifte, met een maximum van 1.440 euro.

Concreet komt dat neer op 160 PWA- en/of dienstencheques per jaar, per persoon. Die geven dan in totaal recht op 432 euro belastingvermindering. In Brussel is dat voordeel beperkt tot 15%, of een belastingvermindering van 216 euro.

Als koppel hebt u allebei recht op dat fiscaal voordeel, en kan u dus allebei 160  cheques inbrengen, maar dan moet u ze allebei ook afzonderlijk besteld hebben, op eigen naam en met een eigen inschrijvingsnummer. 

=> Het totaalbedrag van de aangekochte dienstencheques geeft u in bij code 3364/4364, dat van de PWA-cheques bij code 3365/4365.

Giften

Hebt u vorig jaar giften gedaan aan een (erkend) goed doel, dan geven ook die recht op een belastingvermindering. Voorwaarde is dat u in 2017 minstens 40 euro aan (eenzelfde) goed doel hebt geschonken. Dat mag in één keer gebeurd zijn, maar ook verspreid over het jaar.

Giften geven recht op een belastingvermindering van 45%. Dat betekent dat u voor een minimumgift van 40 euro een belastingvermindering krijgt van 18 euro.

=> Het totaalbedrag van alle giften geeft u in bij code 1394.

Kinderopvang

Niet alleen de kosten van de crèche of de onthaalhouder geven recht op een belastingvermindering, ook de kosten van voor- of naschoolse opvang, een kamp tijdens de vakantie of van de speelpleinwerking kan u inbrengen voor kinderen tot 12 jaar. Als u kind 12 jaar is geworden in 2017 mag u die opvangkosten tot de verjaardag van uw kind aangeven. Voor kinderen met een zware handicap ligt de leeftijdsgrens op 18 jaar. U kan zo per kind maximum tot 11,20 euro per opvangdag inbrengen. Dat geeft recht op een belastingvermindering van 45% of maximum 5,04 euro per kind per opvangdag.

=> De kosten voor kinderopvang geeft u in bij code 1384, maar daar mag u niet de totale kostprijs van de opvang ingeven: u moet het zelf berekenen. Voor de dagen dat u meer dan 11,20 euro betaalde rekent u dat plafond van 11,20 euro, voor dagen dat u eronder bleef mag u het werkelijke bedrag aanrekenen.  

Bekijk hieronder de uitleg door Michaël Van Droogenbroeck: 

Videospeler inladen...

Dakisolatie

Het belastingvoordeel voor dakisolatie is in Vlaanderen afgeschaft op 1 januari 2017, maar er is wel nog een belastingvermindering voor wie die werken in 2017 liet uitvoeren en betaalde op voorwaarde dat het contract met de aannemer was getekend voor begin 2017 en er toen ook een voorschot is betaald. In dat geval krijgt u een belastingvermindering van 30% op het totaalbedrag, met een maximum van 3.130 euro.

=> Als u hiervoor in aanmerking komt moet u zelf dat bedrag van uw belastingvermindering berekenen en geeft u dat in bij code 3317. 

Bekijk hieronder de uitleg door Michaël Van Droogenbroeck over de giften, dakisolatie, win-winlening en de mama-papalening:

Videospeler inladen...

Meest gelezen