"Een paar maanden klant, een heel jaar betalen"

Sommige energieleveranciers rekenen hun klanten een vaste kost voor een volledig jaar aan, ook als mensen na een paar maanden overstappen. Dat is niet onwettig, maar na de Federale Ombudsman vraagt nu ook de Creg, de federale energieregulator, om daarmee te stoppen.

Elke energieleverancier rekent zijn klanten, naast energie en taksen, ook een vaste kost per jaar aan. Een soort abonnementskost als u wil. De meeste leveranciers berekenen die kost "pro rata", dus volgens het aantal dagen dat iemand klant is bij hen. Maar een groeiend aantal leveranciers rekent de volle pot aan per begonnen leveringsjaar, ook als hun klanten na een paar maanden overstappen naar een andere leverancier.

Niet onwettig

Deze manier van factureren is niet onwettig en gaat ook niet in tegen het consumentenakkoord. Maar toch ligt de praktijk geregeld onder vuur. Onder meer de Federale Ombudsman voor Energie klaagt dit al langer aan. Nu beveelt ook de Creg aan om hiermee te stoppen. De Creg doet dit in een nieuwe studie over de manier waarop leveranciers hun facturen opstellen.

De Creg bevroeg de twintig grootste energieleveranciers van ons land. De meesten rekenen de vaste kost aan per dag dat iemand effectief klant is, een derde doet het anders. (Zie grafiek onderaan).

In de nieuwe studie van de Creg staat dat Energy People, Enovos, Essent, Mega en Zeno standaard de kost van een volledig jaar aanrekenen. EDF Luminus en Octa+ doen dat het eerste jaar dat iemand klant is, vanaf het tweede jaar verrekenen ze de vaste kost pro rata. Deze informatie wordt ook vermeld in de V-test, de online prijsvergelijker van de Vreg, de Vlaamse energieregulator.

Rem op de overstap van leverancier

"Sowieso een kost voor een heel jaar aanrekenen, kan een rem zijn voor het overstappen naar een andere leverancier", zegt Annemarie De Vreese van de Creg. "Want als je dat bedrag betaald hebt en je zou na een paar maanden willen switchen maar je leverancier wil niets terugstorten, dan is dat een verloren kost. En voor gas en elektriciteit samen praten we al vaak over een vaste kost van 100 euro per jaar."

De Creg beveelt leveranciers aan om de vaste kost altijd pro rata aan te rekenen, vanaf de start van het contract. Als dat niet kan, dan kan de Creg er desnoods mee leven dat leveranciers een forfaitaire kost aanrekenen voor het eerste jaar, omdat er kosten zijn aan het openen van een dossier van een nieuwe klant. "Maar vanaf het tweede contractjaar zou alles volledig pro rata berekend moeten worden", aldus nog de Creg.

Meest gelezen