Kansarmoede bij kinderen in Vlaanderen opnieuw toegenomen

Bijna 14 procent van de kinderen tussen 0 en 3 jaar in Vlaanderen groeit op in kansarmoede. Dat blijkt uit de kansarmoede-index van Kind en Gezin voor 2017. In Antwerpen woont 17,6 procent van de jonge kinderen in kansarmoede, maar volgens OCMW-voorzitter Fons Duchateau (N-VA) komt dit door "import" van armoede.

Verpleegkundigen en gezinsondersteuners van Kind en Gezin registreren tijdens hun contacten met gezinnen signalen van kansarmoede. Ze bekijken het maandinkomen van het gezin, de opleiding en de arbeidssituatie van de ouders, de huisvesting en de gezondheid van het kind en in hoeverre het gestimuleerd wordt in zijn ontwikkeling.

Dit is een belangrijk signaal om de strijd tegen kinderarmoede onverkort verder te zetten.

Diederik Vancoppenolle, wetenschappelijk adviseur bij Kind en Gezin

Wanneer een gezin zwak scoort op 3 of meer van deze criteria, spreekt Kind en Gezin over een kind dat in kansarmoede leeft. Deze zogenaamde kansarmoede-index geeft aan dat vorig jaar  13,76 procent van de Vlaamse kinderen in armoede opgroeit.

Dat is 0,94 procentpunt meer dan in 2016. Een belangrijk signaal om de strijd tegen kinderarmoede onverminderd voort te zetten, vindt Diederik Vancoppenolle, wetenschappelijk adviseur bij  Kind en Gezin

Meer dan de helft van de kinderen in armoede heeft geen goeie woning

Bij meer dan 8 op de 10 kinderen in kansarmoede hebben de ouders een te klein inkomen, zijn ze werkloos en laaggeschoold.  Meer dan de helft van die kinderen heeft ook geen goeie woning.

Vooral kinderen met een niet-Belgische moeder hebben kans om in armoede geboren te worden

Vooral de afkomst van de moeder is bepalend voor het feit of een kind al dan niet in kansarmoede leeft. De kansarmoede-index bij kinderen waarvan de moeder bij haar geboorte niet de Belgische nationaliteit had, ligt op 33,5 procent.

Dat is veel hoger dan bij kinderen met een moeder van Belgische origine. Daar ligt de kansarmoede-index op 6,1 procent.

Kinderarmoede het hoogst in Antwerpen.

De kansarmoede bij kinderen is in elke Vlaamse provincie toegenomen. Maar de verschillen tussen de provincies zijn groot.

In Antwerpen leeft 17,6 procent van de jonge kinderen tussen nul en drie jaar in kansarmoede. Vlaams-Brabant heeft het laagste cijfer met 8,3 procent.

(Beweeg met je cursor over de grafiek om de specifieke cijfers te zien)

Geysels: "Kinderarmoede is te vermijden"

Jos Geysels, voorzitter van de organisatie Decenniumdoelen is scherp. "Kinderarmoede is te vermijden. De Vlaamse en federale regering hebben echter hun beloftes om de sociale minimum-uitkeringen te verhogen nooit nageleefd. Beloftes om alleenstaande ouders met kinderen te helpen zijn zelfs naar de prullenmand verhuisd."

Duchateau: "Ik voel me aangesproken, maar ik voel me niet verantwoordelijk"

Voorzitter Fons Duchateau (N-VA) van het OCMW in Antwerpen erkent dat zijn stad met hoge kansarmoedecijfers kampt, maar in "De wereld vandaag" op Radio 1 plaatst hij daar enkele kanttekeningen bij (zie audio onder).

"Ik voel me aangesproken, maar ik voel me niet verantwoordelijk", zegt hij. "Kind & Gezin stelt duidelijk dat hun cijfers minder geschikt zijn om het succes of falen van recente beleidsinspanningen aan te tonen."

"Uit de eerste analyse van de cijfers blijkt duidelijk dat het hoge cijfer het gevolg is van een instroom van armoede, van mensen die voorheen niet in Antwerpen woonden. Naar Antwerpen verhuizen gaat sneller dan onze inspanningen om mensen te helpen om uit armoede te ontsnappen."

Volgens Duchateau doet Antwerpen wel degelijk inspanningen om kansarmoede bij kinderen terug te dringen. "Sinds het einde van de vorige legislatuur hebben we het budget voor de aanpak van kinderarmoede verdriedubbeld van 2,5 miljoen euro naar 7,5 miljoen euro. We proberen ouders te activeren en we proberen kinderen zo snel mogelijk naar de kleuterschool te sturen, vooral kinderen die thuis geen Nederlands spreken."

Meest gelezen