AFP or licensors

Letterlijk: lees hier de gemeenschappelijke verklaring van Donald Trump en Kim Jong-un

Lees hieronder de letterlijke verklaring van de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

"Een gemeenschappelijke verklaring van president Donald Trump van de Verenigde Staten en voorzitter Kim Jong-un van de Democratische Volksrepubliek Korea op de top in Singapore. 

President Donald J. Trump van de Verenigde Staten en Voorzitter Kim Jong-un van de Nationale Defensiecommissie van de Democratische Volksrepubliek Korea hebben een eerste historische top gehouden in Singapore op 12 juni 2018.

President Trump en voorzitter Kim Jong-un hebben een grondige, diepgaande en oprechte gedachtewisseling gehouden over de nieuwe relaties tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea en de opbouw van een duurzaam en robuust vredesregime op het Koreaanse schiereiland. President Trump verbindt zich ertoe om veiligheidsgaranties te voorzien voor Noord-Korea en voorzitter Kim Jong-un heeft zijn belofte bevestigd voor een volledige denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland.

Overtuigd dat de nieuwe relatie tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten zal bijdragen tot vrede en welvaart van het Koreaanse schiereiland en de wereld, en erkennend dat een wederzijds vertrouwen het denuclearisatieproces kan bevorderen, verklaren president Trump en voorzitter Kim Jong-un het volgende: 

  1. De Verenigde Staten en Noord-Korea verbinden zich ertoe om een nieuwe relatie tot stand te brengen in overeenstemming met de twee volkeren en met het oog op vrede en welvaart.
  2. De Verenigde Staten en Noord-Korea zullen hun inspanningen bundelen om een stabiel vredesregime op het Koreaanse schiereiland op te bouwen.
  3. De herbevestiging van de verklaring van 27 april 2018 dat Noord-Korea zich ertoe verbindt om een volledige nucleaire ontwapening van het Koreaanse schiereiland na te streven.
  4. De Verenigde Staten en Noord-Korea verbinden zich ertoe om de krijgsgevangenen en vermisten van de Koreaanse oorlog uit te wisselen, inclusief de onmiddellijke repatriëring van diegenen die al geïdentificeerd zijn.

President Trump en voorzitter Kim Jong-un verbinden zich volledig en snel aan de voorwaarden van dit gemeenschappelijk statement, nadat ze erkend hebben dat de top - de eerste in de geschiedenis - een speciale gebeurtenis was, die van groot belang is om tientallen jaren van spanningen en vijandigheden tussen de twee landen te overwinnen en om een nieuwe toekomst te openen. 

De Verenigde Staten en Noord-Korea houden zich aan vervolgonderhandelingen, die geleid worden door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo en belangrijke functionarissen van Noord-Korea, op het vroegst mogelijke moment om de resultaten van de top te implementeren.

President Donald Trump van de Verenigde Staten en voorzitter Kim Jong-un van de Nationale Defensiecommissie van de Democratische Volksrepubliek Korea hebben toegezegd om samen te werken voor de ontwikkeling van de nieuwe relatie tussen de twee landen en om de vrede, welvaart en veiligheid van het Koreaanse schiereiland en van de wereld te bevorderen."

Ondertekend: Donald J. Trump, president van de Verenigde Staten van Amerika en Kim Jong-un, voorzitter van de Nationale Defensiecommissie van de Democratische Volksrepubliek Korea. 

Meest gelezen