Politie Brussel klaar voor WK

De politie van Brussel is klaar voor het WK voetbal, dat donderdag begint. Dat zegt de woordvoerster. Vrijdag staat meteen een risicowedstrijd gepland: Marokko-Iran. In november vorig jaar ging het nog mis na een kwalificatiewedstrijd van Marokko. Toen braken er rellen uit in Brussel. Het Comité P, dat de politiediensten controleert, heeft over die rellen nu een rapport klaar.

Het Comité P heeft in een rapport een analyse gemaakt van wat er mis liep op 11 november vorig jaar. Toen slaagde Marokko erin zich te kwalificeren voor de Wereldbeker. Maar de voetbalvreugde sloeg al snel om in chaos en vernielingen, waarbij heel wat winkels en auto’s eraan moesten geloven.

Voldoende kwantiteit, te weinig kwaliteit

Het verrassende aan het rapport is de conclusie dat er wel genoeg agenten aanwezig waren, maar dat er op het vlak van de commandostructuren wel wat misliep. Er waren genoeg agenten van de lokale zones opgeroepen, en ook de federale politie was aanwezig. Het probleem zat ‘m dus niet in de kwantiteit, maar in de kwaliteit. De zogenoemde Gold Commander, de commandant die de eindverantwoordelijkheid draagt en de strategische beslissingen moet nemen, was te laat op het terrein, zo concludeert het Comité P: “Om het vacuüm op te vullen gedurende de periode tussen de kennisname van een niet-gepland evenement dat een ernstige impact heeft op de openbare orde en de daadwerkelijke fysieke aankomst van de Gold Commander of zijn vervanger op de commandopost om de leiding te nemen over het evenement, beveelt het Vast Comité P aan dat er in elke zone een gedetailleerd reactieschema wordt uitgewerkt om de verantwoordelijke (van de meldkamer) toe te laten de zich opdringende maatregelen te nemen”. 

Niet goed getraind

Een andere probleem dat het Comité P aanwijst, is het gebrek aan aangepaste trainingen voor de politie. “Uit dit onderzoek blijkt (nogmaals) dat de organisatie van de trainingen om tal van redenen verre van optimaal verloopt. We kunnen niet om de vaststelling heen dat het herstellen van de orde en het terugbrengen van de geëscaleerde toestand naar de aanvaardbare en beheersbare norm, werk is voor politiemensen die degelijk gevormd en getraind zijn in deze specifieke materie”, zo staat te lezen in het rapport. Ook het gebrek aan goede uitrusting en materieel blijft een probleem.

“Politie is voorbereid”

Ilse Van de keere van de Brusselse politie zegt dat de politie niet heeft stilgezeten sinds de rellen van november. “Er is een protocolakkoord afgesloten tussen de 19 burgemeesters en de zes politiezones”, zegt Van de keere. “Voor ongeplande gebeurtenissen is nu bepaald wie welke rol heeft. Maar het WK is totaal iets anders dan de rellen van november”, benadrukt de politiewoordvoerster. “De Wereldbeker is een gepland evenement. Daar hebben we met alle zones voorbereidende vergaderingen over gehad”, zegt Van de keere. “Er is een screening van risicomatchen geweest in samenwerking met de federale politie en het crisiscentrum. Ons commandocentrum zal open zijn, er zal een verbindingsofficier aanwezig zijn, evenals de korpschef. Er zal dus voldoende capaciteit zijn en alle agenten zullen gevormd en uitgerust zijn”, besluit Van de keere.

Meest gelezen