Problemen bij apotheken met elektronische voorschriften

Door een storing in het softwaresysteem van eHealth konden in apotheken een paar uur lang geen voorschriften voor geneesmiddelen digitaal gelezen worden. De problemen waren in de vroege namiddag opgelost.

De storing deed zich voor over het hele land.  eHealth, het  digitaal kanaal voor de verwerking van elektronische doktersbriefjes, lag volledig plat. Daardoor konden in heel wat apotheken de gegevens van digitale doktersvoorschriften niet gelezen worden. Ook andere zorgverstrekkers die gebruik van maken van diensten voor eGezondheid, zoals artsen en ziekenhuizen, hadden geen toegang.

"Normaal gezien schakelt de software die apothekers gebruiken dan over op een noodsysteem waarmee ze de gegevens kunnen raadplegen via de systemen van de ziekenfondsen", zegt Frank Robben van eHealth. Maar bij sommige apothekers schakelde de software snel genoeg over op dat noodsysteem. 

Bij de Algemeen Pharmaceutische Bond ( APB), de beroepsvereniging van zelfstandige apothekers, is te horen dat zo'n storing wel meer voorkomt. "Alle digitale stromen rond geneesmiddelen en gezondheid lopen via een beveiligd platform met versleuteling en toegangsbeheer. Als daar een probleem is, is heel de keten onderbroken", zegt Lieven Zwaenpoel van de APB.  "We kunnen in zo’n situatie wel met het papieren bewijs van een elektronisch  voorschrift werken, maar door de haperende systemen, loopt onze software vaak vast en verliezen we tijd". Toch blijven de storingen al bij al beperkt. "Het gaat om enkele tientallen uren per jaar.  "Maar die halve dag dat het systeem niet werkt, kan je als apotheker niet goed werken", zegt Zwaenepoel.

Elektronische voorschriften bestaan al enkele jaren. Pas sinds januari 2017 is het digitale elektronisch document het wettelijke voorschrift . Het papieren beijw van voorschrift is maar een middel om het elektronisch document op te vragen.  "De digitale gegevens die we gebruiken, komen van artsen , van ziekenfondsen en van apotheken die informatie uitwisselen over de afgeleverde medicatie.  Die verschillende bronnen komen via hetzelfde kanaal binnen en moeten in de software verwerkt worden. Dat alles moet het werk van de apotheker vergemakkelijken en de kwaliteit van de zorg verbeteren." Daarom blijft de APB voorstander van het systeem van elektronische voorschriften. "Als het systeem werkt tenminste."

Meest gelezen