Video player inladen...

Steeds meer discriminatieklachten van mensen met een beperking

Bij Unia, dat is het Interfederaal Gelijkekansencentrum, verdubbelde op 5 jaar tijd het aantal discriminatieklachten van mensen met een beperking. Het gaat vooral over discriminatie op het gebied van wonen, werk en onderwijs. 

Vorig jaar klopten bij Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, een record aantal mensen aan die zich gediscrimineerd voelden. Uiteindelijk werden 2.017 dossiers geopend. Daarvan waren 516 klachten van mensen die zich gediscrimineerd voelden wegens hun beperking. En dat is een verdubbeling tegenover 5 jaar geleden.

Een groot deel van die klachten komt vooral over discriminatie op het gebied van wonen, werk en onderwijs. Zo zijn er veel klachten over ontslag, discriminatie bij de aanwerving en de toegankelijkheid van het openbaar vervoer.

Nochtans ratificeerde Vlaanderen al in 2009 het VN-verdrag Handicap. Is er dan verbetering merkbaar? Toch wel laat Unia weten. "Het thema beperking wordt bespreekbaar gemaakt. Het bestaan van de problemen van mensen met een beperking wordt ook niet ontkend. Zo zijn er de afgelopen jaren stappen gezet in het onderwijs en de persoonsgebonden financiering. Er is ook aandacht voor werk op maat voor mensen met een beperking. En ook de inspanningen van de VRT om zoveel mogelijk programma's te ondertitelen en aan te bieden met audiodiscriptie zijn stappen in de goede richting."   

Video player inladen...

Meest gelezen