Video player inladen...

Waarom kunnen Carrefour-werknemers op 56 jaar met "brugpensioen"? 

Het sociaal akkoord bij Carrefour voorziet dat werknemers vanaf 56 jaar met SWT kunnen gaan, het vroegere brugpensioen. Er bestaat een groot misverstand over die term brugpensioen. VRT NWS-arbeidsmarktexpert Chris De Nijs zet de puntjes op de i.  

1. Wat is brugpensioen en om hoeveel mensen gaat het?

"Brugpensioen is een werkloosheiduitkering met een toeslag van het bedrijf. Het gaat dus niet over een pensioen, de mensen verdwijnen niet van de arbeidsmarkt. Om de verwarring weg te nemen werd er een nieuwe naam ingevoerd, namelijk  SWT: het stelsel van de werkloosheid met bedrijfstoeslag", zegt De Nijs.

"Op dit moment zijn er nog 78.000 mensen die onder dit systeem vallen, maar we komen van meer dan 115.000 mensen. Die daling is te danken aan de strengere voorwaarden waaraan werknemers moeten voldoen. In het algemeen kunnen zij in het huidige systeem pas vanaf 62 jaar op brugpensioen gaan.", aldus Chris De Nijs. Hij ziet evenwel een grote uitzondering. "Een bedrijf in herstructurering, zoals in het geval van Carrefour, kan haar werknemers wel nog vanaf 56 jaar op brugpensioen sturen." 

2. Ongeveer 600 personeelsleden van Carrefour kunnen op 56 jaar met brugpensioen, waarom veroorzaakt dat plan zoveel heisa?

"Het nieuws over het plan met het SWT bij Carrefour staat in schril contrast met de realiteit. Op dit moment staan duizenden vacatures open en deze raken maar moeilijk ingevuld. Plots worden ongeveer 600 mensen definitief op werkloosheid gezet met een toeslag van het bedrijf. Dat wringt bij politieke partijen", weet De Nijs.

"Open VLD en N-VA grijpen dit geval aan om opnieuw te pleiten voor een strengere wetgeving op het brugpensioen. De wet zegt namelijk dat vanaf 2020 bedrijven in herstructurering maar vanaf 60 jaar hun werknemers met brugpensioen kunnen sturen. De twee partijen willen dat versnellen, maar veel zal dat uiteindelijk niet uithalen", aldus De Nijs.

3. Wat zijn de voordelen van het zeer streng maken of zelfs afschaffen van het brugpensioen?

Volgens Chris De Nijs wordt nu vooral een fout signaal gestuurd. "Op het moment dat er zoveel banen beschikbaar zijn gaan we mensen vroegtijdig en definitief naar huis sturen. De extra bedrijfstoeslag die bruggepensioneerden krijgen bovenop hun werkloosheidsuitkering verkleint hun motivatie om toe te treden op de arbeidsmarkt", zegt onze arbeidsmarktexpert.

"Hun uitkering is  bijna evenveel als hun loon wanneer zij toen werkten, de grens tussen werken en thuisblijven vervaagt. Het verstrengen of het afschaffen van het systeem van werkloosheidsuitkering met een bedrijfstoeslag leidt ertoe dat mensen sneller en meer geneigd zullen zijn om werk te zoeken of om werk te aanvaarden", zegt Chris De Nijs.

4. Is het brugpensioen inperken of afschaffen dan de wonderoplossing?

"De groep van bruggepensioneerden is om te beginnen veel kleiner dan vroeger. Bovendien  moeten zij zich tot hun 61 jaar verplicht beschikbaar houden voor de arbeidsmarkt. Indien de VDAB hen voor deze leeftijd oproept, moeten zij hierop ingaan. Bij weigering kunnen zij ervoor gesanctioneerd worden." Volgens De Nijs bestaan er dus al mogelijkheden om hen in te zetten op de arbeidsmarkt.

Chris De Nijs ziet dat dit in de praktijk moeizaam verloopt. " Mensen ouder dan 55 jaar zijn in staat om hun werk te behouden, maar bij verlies van hun baan geraken zij weer heel moeilijk aan de bak. Bruggepensioneerden zijn trouwens maar een kleine fractie van de 30% van de bevolking die niet actief is op de arbeidsmarkt. Het afschaffen of inperken van het brugpensioen is dus geen wonderoplossing. "

Bekijk hier de integrale uitleg van Chris De Nijs

Video player inladen...

Meest gelezen