Video player inladen...

Nederlands onderzoek toont aan: sigaretten zijn nog schadelijker dan gedacht

Het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de rook van 100 verschillende sigaretten geanalyseerd volgens een alternatieve methode. Uit de resultaten blijkt dat sigaretten nog ongezonder zijn dan algemeen wordt aangenomen. 

Sigarettenrook bevat teer, nicotine en koolmonoxide. Dat zijn stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid en onder meer kanker kunnen veroorzaken.  Volgens een Europese richtlijn mag sigarettenrook daarom maximaal 10 milligram teer, 1 milligram nicotine en 10 milligram koolmonoxide bevatten. Om na te gaan of producenten zich aan die richtlijn houden, bestaan er verschillende meetmethodes. 

ISO-methode

In Europa wordt de zogenoemde ISO-methode gebruikt. Bij die methode worden sigaretten in een rookmachine gestoken die de sigaretten afrookt en de rook analyseert. Maar volgens sommige wetenschappers is die methode ontoereikend omdat de rook die de machine inhaleert, niet de rook is die rokers inademen. De rook die de machine inhaleert is verdund, en bevat dus ook minder schadelijke stoffen. 

Dat komt omdat sigarettenfilters kleine gaatjes hebben. Die gaatjes zijn precies bedoeld om rook te verdunnen, wat in de machine ook gebeurt. Maar rokers dekken de gaatjes af met hun vingers en lippen, waardoor de rook die zij inhaleren veel meer geconcentreerd is, en dus meer schadelijke stoffen bevat. 

Canadese methode

Het RIVM heeft de rook van 100 verschillende sigaretten geanalyseerd volgens een methode die in Canada gebruikt wordt. Bij die methode worden de gaatjes in de sigarettenfilters afgedekt, waardoor de rookmachine dezelfde rook inhaleert als rokers. Uit de resultaten blijkt dat in sommige gevallen de gehaltes aan teer en nicotine meer dan 20 keer hoger zijn dan de sigarettenpakjes vermelden.   

Voor het RIVM zijn de resultaten het bewijs dat de ISO-methode die de Europese Commissie voorschrijft, niet voldoet. Het Nederlandse instituut ijvert dan ook voor het gebruik van een andere methode, zoals de Canadese. De Nederlandse staatssecretaris van Volksgezondheid Paul Blokhuis steunt de vraag, en wil de kwestie op Europees niveau aankaarten.

Het is niet normaal dat de tabaksindustrie meepraat over meetmethodes

Suzanne Gabriels, manager tabakspreventie Stichting tegen Kanker

Tabaksexperte Suzanne Gabriels van de Stichting tegen Kanker weet dat Nederland al langer van de Europese meetmethode af wil. "Het Europese tabaksbeleid wordt gestuurd door commissies waarin ook de tabaksindustrie vertegenwoordigd is. Dat de industrie mag meepraten is normaal, want vaak gaat het over technische zaken die alleen maar door experts geduid kunnen worden. En experts vind je nu eenmaal vooral in de industrie." 

"Wat niet normaal is, is dat de industrie ook meepraat over de meetmethodes. Daarom willen wij - net als de Nederlandse overheid - dat er een commissie komt met onafhankelijke experts die de gebruikte ISO-methode kritisch bekijken." 

VIDEO: bekijk hieronder het fragment uit "Het journaal"

Video player inladen...

Meest gelezen