Video player inladen...

Theo Francken na kritiek Raad van Europa over opsluiten kinderen: "We hebben stok achter de deur nodig"

De Raad van Europa heeft kritiek op de plannen van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) om uitgeprocedeerde gezinnen met kinderen op te sluiten in aparte wooneenheden binnen het gesloten asielcentrum 127 bis in Steenokkerzeel. Het is al de tweede keer dat Francken hierover op de vingers wordt getikt door de Raad van Europa. "Maar alles is in lijn met het Europese recht", reageert Francken zelf. Hij wijst erop dat opsluiting slechts in een allerlaatste fase gebeurt en zegt dat hij een stok achter de deur nodig heeft.

De vijf afgescheiden "familie-units" in het gesloten asielcentrum in Steenokkerzeel zullen plaats bieden aan 34 personen. Francken wil ze als allerlaatste middel gebruiken voor gezinnen die een vrijwillige terugkeer weigeren. Er zal een gepaste begeleiding voor de kinderen zijn en het is de bedoeling dat het verblijf er zo kort mogelijk is.

In een brief aan Francken schrijft de mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa, Dunja Mijatovic, dat hij van mening is dat kinderen nooit mogen worden opgesloten, ook niet als het om illegale migranten gaat. Eind 2016 had de vorige mensenrechtencommissaris Francken al gevraagd af te zien van de plannen voor gesloten wooneenheden.

Een kindvriendelijke omgeving weegt niet op tegen het beroven van de vrijheid van kinderen

Dunja Mijatovic, Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa

"Zelfs als de materiële omstandigheden van de opsluiting goed zijn en het maar om een korte periode gaat, is een opsluiting nooit in het belang van migrantenkinderen. Een kindvriendelijke omgeving weegt niet op tegen het beroven van de vrijheid van kinderen", zegt Mijatovic. Volgens de internationale verdragen is het opsluiten van kinderen toegestaan als een laatste middel in geval van jeugdcriminaliteit, maar die bepaling is niet van toepassing in dit geval.

"Meer in het algemeen moeten alle maatregelen die in het kader van een migratiebeleid worden genomen, zoals het aanmoedigen van illegale migranten om terug te keren naar hun thuisland, in overeenstemming zijn met de internationale richtlijnen inzake mensenrechten, inclusief die van het VN-verdrag over de rechten van het kind. "

Als de alternatieven voor het opsluiten van gezinnen met kinderen niet het verhoopte resultaat opleveren, dan raad ik aan meer inspanningen te doen om die alternatieven aantrekkelijker te maken

Dunja Mijatovic, Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa

"Als de alternatieven voor het opsluiten van gezinnen met kinderen niet het verhoopte resultaat opleveren, dan raad ik aan meer inspanningen te doen om die alternatieven aantrekkelijker te maken, in plaats van het opnieuw opsluiten van die gezinnen in gesloten centra", zegt de mensenrechtencommissris.. 

"De laatste jaren is er heel wat kennis over de goede resultaten van deze alternatieven voor opsluiting verzameld. Als die goed worden gebruikt, dan kunnen zij de naleving van de migratie-procedures sterk verbeteren en dus een effectief instrument in het migratiebeleid worden."

"In lijn Europese recht"

Staatssecretaris Francken heeft naar eigen zeggen begrip voor de bezorgdheid van de Raad van Europa, maar heeft ook al een antwoord gestuurd. "Wat wij doen, is in lijn met het Europese recht", zegt hij aan VRT NWS. "Het opsluiten in gesloten centra zal enkel - voor een korte periode - gebeuren als alle procedures zijn opgebruikt."

"Uiteraard hoop ik dat we dit zo weinig mogelijk moeten gebruiken, maar de cijfers tonen aan dat het wel een aantal keer zal moeten gebeuren", zegt Francken. "We zien dat sommige mensen gewoon weg zijn de dag voor hun repatriëring. We hebben een stok achter de deur nodig." 

"Deze brief verandert niets aan ons beleid. We zullen ons beleid wel toelichten en duidelijk maken dat het in de lijn ligt van het Europese recht en in de lijn van wat andere Europese landen doen."

Raad van Europa?

De Raad van Europa heeft niets te maken met de Europese Unie of met de Europese Raad. Zo'n 50 landen zijn lid: naast alle Europese landen ook Rusland, Turkije en de landen in de Kaukasus. De Raad van Europa moet vooral de mensenrechten beschermen. En dat gebeurt door middel van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat binnen de organisatie werd opgesteld. 

Video player inladen...

Meest gelezen