© ARCO / Therin-Weise - www.belgaimage.be

Stad Brussel: "Te veel werk om al die mandaten online te zetten"

Het uitgebreide kadaster van alle bestuursmandaten in de Stad Brussel, met de namen van de mandatarissen en hun vergoedingen, staat niet langer online. Dat signaleert Transparencia.be, de website die ijvert voor meer openbaarheid van bestuur. Navraag bij de stad leert dat het kadaster bijgewerkt wordt en “dat het te veel werk is om al die mandaten nog voor de verkiezingen weer online te zetten en dan na de verkiezingen nog eens aan te passen”. Na enkele telefoontjes wordt de boodschap bijgestuurd: de aangepaste informatie komt voor de zomer (en dus voor de verkiezingen) opnieuw online. De Stad Brussel lijkt nog te worstelen met het begrip "transparantie".  

Dezer dagen is het een jaar geleden dat de Stad Brussel in een politieke storm terechtkwam. Het schandaal rond de hoge vergoedingen voor mandatarissen bij daklozenorganisatie Samusocial barstte los en burgemeester Yvan Mayeur (PS) moest opstappen.

Een nieuwe wind

Er kwam een nieuwe kapitein op het schip, Philippe Close (PS), en die deed allerlei beloftes. Eén daarvan was: meer transparantie over het bestuur. Concreet zou er een kadaster komen met de namen en vergoedingen van iedereen die namens de stad een bestuursmandaat bekleedde. Er werd ook aangekondigd dat er mandaten én organisaties geschrapt zouden worden.

Het mandatenkadaster kwam in juni 2017 inderdaad online, zij het dat het kampte met "kinderziektes". Het was in alle haast opgesteld en bevatte fouten. Indrukwekkend was het wel: alles samen stonden er bijna 1.000 mandaten in opgelijst, het merendeel onbezoldigd. Een zoekfunctie maakte het geheel gebruiksvriendelijk. Je kon een naam ingeven en kreeg dan alle mandaten die die persoon bekleedde in de structuren van de stad zelf, de stedelijke vzw's, de ziekenhuizen, het OCMW en de sociale huisvestingsmaatschappijen.

Work in progress

De hervorming die moest worden doorgevoerd, door het schrappen van mandaten, zou "effectief zijn op 1 januari 2018". We zijn nu een half jaar later - en vier maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen - en wie wil weten hoe het intussen staat met de mandaten, komt niet veel te weten. Op de site van de Stad Brussel staan op dit moment geen namen meer in het kadaster, alleen de aantallen mandatarissen per individuele structuur, en tot hoeveel die eventueel nog teruggebracht moeten worden. Met andere woorden: work in progress.

Als we de woordvoerster van de burgemeester bellen, krijgen we te horen "dat er aan het oorspronkelijke kadaster wordt gewerkt want dat er veel mandaten uit verwijderd moeten worden". Voor meer uitleg moeten we bij de stadsdiensten zelf zijn. Als we die contacteren met de vraag wanneer het oorspronkelijke kadaster, met alle namen erbij, weer beschikbaar zal zijn, horen we: "Eind van dit jaar".

Voor de verkiezingen? Te veel werk

Dat betekent dus dat het uitgebreide kadaster niet meer voor de verkiezingen raadpleegbaar zal zijn. Als we vragen of dat niet heel vreemd is voor een gemeente die zoveel kritiek kreeg in verband met haar "kluwen van mandaten", een gemeente ook die zoveel beloftes deed in verband met transparantie, zegt de bevoegde stadsdienst: "Het is te veel werk dat hele kadaster aan te passen voor enkele maanden, en dan ná de verkiezingen nog eens, want dan zijn er weer andere mandatarissen."

Behalve de VRT stelt ook het Franstalige weekblad Le Vif hier vragen over aan de stad. We vragen ook een reactie aan de enige Vlaamse schepen in het college, Els Ampe (Open VLD). Die lijkt niet op de hoogte maar laat dan kort nadien weten "dat het kadaster snel weer online zal komen". Dezelfde dag krijgen zowel de VRT als Le Vif die boodschap ook van de woordvoerster van de burgemeester. Een datum is er nog niet. Maar het kadaster "zal zeker voor de zomer nog beschikbaar zijn".

Moeilijk huwelijk

Het heeft er dus alle schijn van dat er wat druk vanuit de media nodig was om de Stad Brussel en haar politici aan de eigen beloftes te herinneren. Je zou denken dat een bestuur dat zo door het stof is moeten gaan, zijn les geleerd had. Dat het beseft dat het door de burger ter verantwoording kan worden geroepen. Maar die boodschap lijkt nog niet helemaal aangekomen te zijn. Stad Brussel en transparantie, het blijft een moeilijk huwelijk.

Meest gelezen