Brandweerkorpsen hebben het moeilijk om vrijwilligers te vinden

Brandweerkorpsen vinden alsmaar moeilijker vrijwilligers, in Limburg is dat vooral het geval in de zone Noord-Limburg, de zones Oost en Zuid-West hebben met de nodige moeite wel genoeg volk gevonden.

In de brandweerzone Noord-Limburg, die de posten Lommel, Bree, Neerpelt en Leopoldsburg groepeert, hebben ze slechts 19 van de 32 openstaande plaatsen kunnen invullen. De belangrijkste oorzaak is dat het alsmaar moeilijker wordt om de inzet als brandweervrijwilliger te combineren met een job en een sociaal leven.

Zonecommandant Jan Jorissen van Noord-Limburg wijst daarbij vooral naar de opleidingen. "De kandidaat-vrijwilligers moeten eerst een federaal geschiktheidsattest behalen in een brandweerschool. Pas daarna kunnen ze solliciteren bij een zone en dan moet de opleiding van twee jaar nog starten. Die is alsmaar intensiever, door de regels die de overheid ons oplegt, maar ook voor de professionaliteit van de hulpverlening en de eigen veiligheid van het personeel."

Basisopleiding

Maar door die langere en zwaardere opleiding haken veel kandidaten af. Jan Jorissen pleit daarom voor een trapsgewijze aanpak. Daarbij zouden de vrijwilligers eerst een basisopleiding van een jaar krijgen, om daarna in de praktijk extra ervaring op te doen en nog geregeld bijscholingen te volgen.

Meest gelezen