Video player inladen...

Peeters: "Dit jaar al 11 SWT-dossiers goedgekeurd zonder ideologische bedenkingen"

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) zit in het dossier-Carrefour in een moeilijk parket. Moet hij toestaan dat 600 werknemers in het SWT-stelsel (het vroegere brugpensioen) kunnen stappen tegen de zin van meerderheidspartijen N-VA en Open VLD in, of moet hij een negatief advies geven tegen de zin van de vakbonden en zijn eigen partij in? In de Kamer antwoordde Peeters op de kritiek, die luid klonk vanuit de meerderheid.

Dat het Carrefour-dossier de politieke gemoederen verhit, bleek deze namiddag in de Kamer. Tijdens het vragenuurtje kreeg Peeters maar liefst negen vragen van parlementsleden die wilden weten of Peeters de SWT-regeling zou goedkeuren of niet. Peeters gaf geen uitsluitsel, maar kaderde de discussie in een breder kader.  

De minister begon zijn betoog met te onderstrepen dat SWT geen pensioen is. "SWT staat voor Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag en wie werkloos is blijft beschikbaar op de arbeidsmarkt en moet geholpen worden naar een nieuwe job en een passende dienstbetrekking."

"De essentie van deze discussie is dat de herstructurering van Carrefour voor meer dan 1.000 mensen en hun gezinnen een persoonlijk drama is. Die mensen die hun job verliezen, zijn voor een groot deel kassiersters en bijna allemaal met een deeltijdse job met een beperkt loon", zegt Peeters.

SWT is een uitdovend verhaal

"Ik heb begrepen dat in het plan SWT mogelijk is voor wie ouder is dan 56 jaar, zoals wettelijk voorzien is, maar dit blijft redelijk uitzonderlijk. Vorig jaar ging het in België over 686 mensen onder de 60 jaar die op SWT gingen in het kader van een herstructurering met collectief ontslag", stelt Peeters. "SWT is een uitdovend verhaal onder meer omdat de regering de SWT-regeling al hervormd heeft."

"Sinds begin dit jaar gaf de Vlaamse minister van Werk al vijfmaal een positief advies over een dossier waarin SWT op 56 vervat zat, de Waalse minister vier en de Brusselse minister twee. En toen is deze discussie niet gevoerd. Elke keer heb ik een vriendelijke brief gekregen, waarin zij hun akkoord gaven zonder ideologische bedenkingen, zonder politieke recuperatie, zonder oproep om de wet te wijzigen. Waarom nu wel?", vraagt Peeters zich af.

Vier op de vijf SWT'ers krijgen geen werkaanbiedingen

Bovendien krijgen de SWT'ers ook zo goed als geen werkaanbiedingen. "Volgens de statistieken heeft amper 18 procent van de mensen op SWT een vacature van bijvoorbeeld de VDAB ontvangen. Ligt het probleem dan echt bij de motivatie van die mensen of ligt het elders?, zegt Peeters.

"Ik wil de discussie verderzetten, maar met de juiste argumenten. Vandaar heb ik ook de regionale ministers van Werk gevraag zo snel als mogelijk samen te zitten om te kijken hoe zij het zien", besluit Peeters.

Meest gelezen