Komen er weer stakingen in de gevangenissen?

De regering heeft een akkoord bereikt over minimale dienstverlening in de gevangenissen. De cipiersvakbonden moeten de teksten nog krijgen, maar het ACOD zegt dat ze wellicht niet akkoord zal gaan met het voorstel. Meer nog: "De kans is heel groot dat er vanaf dinsdag acties komen."

Er komt een minimale dienstverlening bij stakingen in gevangenissen. De regering keurde daartoe een voorontwerp van wet goed. Het was minister van Justitie Koen Geens (CD&V) die het initiatief nam voor een wettelijk kader. "We hebben heel lang informeel gesproken met de vakbonden en met het Comité tegen Foltering van de Raad van Europa", verklaarde hij.   

Het is trouwens dat laatste comité dat België al meermaals op de vingers tikte voor de behandeling van gevangenen. Het comité benadrukte de noodzaak om minimale rechten van gedetineerden te garanderen tijdens stakingen. In juli 2017 heeft het daarover nog een openbare verklaring gepubliceerd.

We gaan per gevangenis bepalen hoeveel mensen er op een stakingsdag aanwezig moeten zijn om de minimale diensten te garanderen

Koen Geens, minister van Justitie

"Twee keer per week kunnen douchen"

Concreet garandeert de regeling dat gevangenen ook tijdens stakingen in de gevangenis hun basisbehoeften moeten kunnen vervullen. "We gaan per gevangenis een plan opstellen dat vastlegt hoeveel mensen er op een stakingsdag aanwezig moeten zijn om de minimale diensten te garanderen", licht Geens toe. "Europa voorziet bijvoorbeeld dat een gevangene twee keer per week moet kunnen douchen. Daarvoor is er personeel nodig, want niet elke gevangene heeft een douche in de cel. Daarom onderhandelen we een akkoord per gevangenis. Nadien moet dat akkoord ook worden uitgevoerd als het tot een staking komt." 

Het voorontwerp van wet wordt nu voorgelegd aan formeel sociaal overleg in Sectorcomité 3. Geens voorspelt dat dit overleg "stevig" zal zijn. "Dit is voor beide kanten een belangrijke symbolische zaak", legt hij uit. "Ik verwacht mij er niet aan dat het gemakkelijk zal zijn. Voor mij is er maar één ding belangrijk: dat onze gevangenen gedurende een staking, zeker als die langer duurt, hun minimale dienst op gebied van wandeling, opleiding en vorming kunnen krijgen."

We hebben een serieuze klop gekregen die we moeilijk kunnen verwerken

Gino Hoppe, ACOD

Maar de socialistische vakbond kan zich helemaal niet vinden in het voorontwerp. "We hebben intussen een paar maand informeel onderhandeld, maar al die gesprekken hebben tot niets geleid," zegt Gino Hoppe van het ACOD. "We kunnen nog 32 uren staken tot er opvorderingen zijn, directeurs zullen mensen kunnen straffen met een tuchtsanctie, ... Dat is een serieuze klopt die we moeilijk kunnen verwerken."

De kans is groot dat de vakbond het hier niet bij laat. Maandag nemen ze de documenten door en dan trekken ze hun conclusies. "De kans is groot dat er vanaf dinsdag acties komen," besluit Hoppe. Zo willen ze in de toekomst spontane acties ook niet meer tegenhouden. Al beseft Hoppe dat het gevangenispersoneel al veel gestaakt heeft. "Maar mensen hebben enkel voor hun rechten gestaakt. Zo staat het personeel 537.000 dagen verlof achter."

Meest gelezen