Engie past onderhoudsagenda kerncentrales aan wegens betonproblemen

Energiebedrijf Engie Electrabel past het onderhoudsschema van de kerncentrales aan wegens betonproblemen in het niet-nucleaire gedeelte in bepaalde centrales. Zo zal kernreactor Tihange 3 nog tot eind september buiten dienst zijn. In overleg met het Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle (FANC) is de einddatum van de lopende revisie verschoven, meldt Engie. Het herziet ook de agenda voor de geplande revisies van Tihange 2 en Doel 4: hier zal Engie ook nagaan of er betonproblemen zijn.

"Rekening houdend met de ervaring van Doel 3 en Tihange 3 heeft Electrabel beslist om de revisieplanning van zijn nucleaire park aan te passen", aldus het energiebedrijf. Het wil zo anticiperen op een mogelijke verlenging van de werken en vooruitlopen op de data van de geplande stilleggingen. Dat moet ook de inspectie mogelijk maken van de andere mogelijk betrokken kernreactoren. De agenda laat toe om over een maximale capaciteit te beschikken tijdens de winter, klinkt het.

Electrabel wil voor elke eenheid de betonnen plafonds van het gebouw naast het reactorgebouw inspecteren. "De herprogrammering van de geplande revisies past in dit kader." In het gebouw bevinden zich de veiligheidssystemen van het tweede niveau, die enkel gebruikt worden indien er problemen zijn met de veiligheidssystemen van het eerste niveau. Analyses hebben volgens Electrabel aangetoond dat in die installaties "de staat van het beton verzwakt zou kunnen zijn door de warme en vochtige omstandigheden".

De problemen werden vorig jaar voor het eerst vastgesteld bij Doel 3. De heropstart van deze centrale na de nodige herstellingswerken blijft nog steeds gepland op 1 augustus. Bij Tihange 3 had Engie in april betondegradatie vastgesteld aan de plafonds van de lokalen waar zich de uitgangspijpen van de stoomkleppen bevinden. Op basis van de analyses blijkt nu dat de onbeschikbaarheid moet worden verschoven naar eind september, klinkt het.  Initieel was de heropstart van Tihange 3 voorzien voor medio mei. Dat werd al verschoven naar eind juni en nu loopt de stillegging dus nog uit.

Deze ingrepen hebben geen enkele impact op de bevolking, de werknemers en het milieu

Voor Tihange 2 en Doel 4 zal Engie nagaan of de problemen zich ook daar stellen. Tihange 2 ligt naar verwachting uit van 19 augustus tot 31 oktober, Doel 4 van 6 augustus tot 15 december.

Doel 1 en 2 en Tihange 1 hebben een ander design. Bij deze reactoren stelt het probleem zich niet. Doel 1 en 2 blijven, in het kader van de lange revisie omwille van de levensduurverlenging, uit tot in oktober. Voor Tihange 1 is een revisie gepland van 20 oktober tot 29 november.

"Electrabel herhaalt dat deze gebeurtenissen geen enkele impact hebben op de bevolking, de werknemers of het milieu", besluit het bedrijf.

Meest gelezen