Video player inladen...

Goedkeuring SWT bij Carrefour is juridische kwestie: "Zeer weinig marge om aan creatieve politiek te doen"

Kunnen de ontslagen werknemers van Carrefour nu met brugpensioen of niet, en wie beslist daar dan over? Minister Peeters of Muyters, of geen van beiden? Volgens Elisabeth Matthys, specialiste arbeidsrecht van UGent,  geen van beiden. Want het is eigenlijk niet zozeer een politieke zaak, en het politieke gekissebis daarover was dus eigenlijk een schijngevecht.  "De ministers hebben zelf weinig tot geen manoevreerruimte", zegt ze daarover in "De wereld vandaag" ("Radio Rusland").  Het wettelijke kader ligt immers vast: het is veel meer een juridische kwestie, stelt Matthys duidelijk. 

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) wil komaf maken met het SWT (Systeem voor Bedrijfstoeslag, het vroegere brugpensioen), maar hij zegt er meteen bij dat het zijn federale collega Kris Peeters (CD&V) is die moet beslissen over SWT bij Carrefour.  Neen, zegt Peeters op zijn beurt:  ik kan maar beslissen na bindend advies van Muyters. Dus wie moet nu eigenlijk beslissen? De twee speelden de voorbije dagen een stevig spelletje ping-pong, waar niemand wijzer van werd.  

Elisabeth Matthys van UGent en advocatenbureau Stibbe zegt dat Muyters enkel over het outplacement-gedeelte (de begeleiding naar een nieuwe baan) kan beslissen. "Dat ligt vast in een wettelijk kader. Muyters moet formeel toetsen of het wettelijk kader gevolgd wordt en heeft daar eigenlijk geen politieke keuzevrijheid."

De beslissing over het outplacement wordt dan opgenomen in het grotere dossier, waar Kris Peeters dan moet over oordelen.  "En opnieuw: ook hier is dit een louter wettelijk kader dat vastligt," zegt Matthys, "met zeer weinig marge om een creatieve politiek te doen."  Met andere woorden: het is een administratieve, juridische kwestie, veel meer dan een politieke. 

Er is zeer weinig marge om aan creatieve politiek te doen

Wettelijk kader ligt vast

Carrefour heeft inmiddels al gezegd dat het alle procedures ruim zal volgen, dat het meer zal doen dan wettelijk nodig, en dat het bijvoorbeeld extra opleidingskansen zal bieden voor wie vertrekt.  Het is dus zo goed als zeker dat Muyters zijn fiat zal geven, denkt ook Matthys. Het dossier komt dan bij Peeters, die moet beslissen over het hele pakket, dus ook over het feit of SWT toegelaten is. 

"Maar dus ook voor minister Peeters ligt het wettelijk dus heel duidelijk vast.  Want ook hier moet er een toetsing gebeuren op bepaalde criteria, bijvoorbeeld hoeveel moeite wordt gedaan om banenverlies te vermijden, actieplannen enz. En er is ook nog een adviescommissie.  Pas dan gaat het naar de minister, dus ook voor hem is de marge om daar dan een andere beslissing in te nemen, eigenlijk onbestaande." 

De discussie van de afgelopen dagen heeft vooral te maken met politieke profilering

Bewegingsruimte is er eigenlijk nauwelijks of niet

Veel politiek komt er volgens Matthys dus niet bij kijken. Er is weinig tot geen manoevreerruimte. De politieke overweging,  waarbij speelt dat België met veel vacatures zit op de arbeidsmarkt en de ontslagen mensen die mee zouden kunnen invullen, kan hier dus weinig of niet spelen. "Die poltieke afweging is hier dus niet te maken, omdat dit niet is voorzien in de afspraken en in het wettelijk kader van het regeerakkoord, dus die toetsing kan hier niet gebeuren.  

De politieke discussie van de afgelopen dagen, heeft volgens Matthys dan ook vooral te maken met politieke profilering. "Niemand is gebaat bij de onzekerheid die door deze discussie is gecreëerd."  

Meest gelezen