Video player inladen...

Is de huidige generatie kieviten de laatste? 

De kievit dreigt uit te sterven. Toen de vogel de voorbije decennia de weilanden en rivierdalen inruilde voor akkerlanden om te broeden, steeg de populatie nochtans enorm. In de jaren negentig waren er in Vlaanderen meer dan 20.000 kievitten. Tegenwoordig gaat het slecht met de zwart-witte vogel: amper 1 op de 10 kievitsnesten overleeft. 

Volgens vogelkenners zou de huidige generatie kieviten wel eens de laatste kunnen zijn. Hun aantal blijft jaarlijks dalen. Nochtans nam het aantal kieviten in Vlaamse velden tot 2000 sterk toe. Vanwaar de ommekeer en wat kunnen we er aan doen?

Bedreigde diersoort

In 2003 werden over heel Vlaanderen nog 20.000 kieviten geteld. "Sindsdien is de populatie in Vlaanderen vermoedelijk met 20 procent gedaald. Wij deden metingen in Vlaams-Brabant waar de vogelsoort daalde van 5.000 kieviten in 2003 naar 1.000 vandaag", zegt Joris Gansemans van Natuurpunt. "Die cijfers zijn enorm verontrustend." De vogel staat sinds kort op de Europese en de Vlaamse Rode Lijst van bedreigde diersoorten.

Hoe komt dit?

De voorbije zeventig jaar steeg het aantal kieviten in Vlaanderen enorm, met een hoogtepunt rond de eeuwwisseling. Die stijging was te danken aan de vele kieviten die de weilanden van de kustpolders inruilden voor akkerland. De sierlijke vogels broedden erg goed in het vochtige akkerland en de populatie steeg.

Maar sindsdien gaat het bergaf. "Dit is te wijten aan intensievere landbouw", zegt Joris Gansemans. "Het grootste deel van de kievitsnesten komt in zware landbouwmachines terecht. Bij een tweede broedpoging worden de vogels geconfronteerd met voedseltekorten en slechte weersomstandigheden. De overlevingskansen van de kuikens zijn erg laag."

Hoe kan de kievit gered worden?

Volgens Natuurpunt kunnen landbouwers het broedsucces van de kieviten verhogen door hen vroeger op het jaar te lokken naar hun landbouwpercelen. Wanneer ze starten met landbewerking kunnen landbouwers met behulp van vrijwilligers de nesten zoeken en verplaatsen naar veiliger oorden.  Natuurpunt stelt ten slotte ook voor om broedzones in te richten voor kieviten op onbewerkte landbouwgrond. "Zo kunnen we de overlevingskansen van de kuikens verhogen", aldus Joris Gansemans.

Bekijk hieronder het item uit Het Journaal: 

Video player inladen...

Meest gelezen