"En nu is 't aan u: denk ook aan de jeugd als je gaat stemmen"

Jongeren zonder stemrecht willen ook invloed uitoefenen op politici. De Vlaamse jeugdbewegingen roepen volwassenen op om tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van oktober dan ook te denken aan de jeugd. Daarvoor doen ze een beroep op de "Kleine Man" uit "De ideale wereld".

Met een filmpje vertolken 8 erkende Vlaamse jeudbewegingen, de Vlaamse jeugddiensten en de Ambrassade de stem van kinderen en jongeren die hun politieke stem nog niet kunnen laten horen, maar weliswaar een mening en wensen hebben. De mondige "Kleine Man" van het programma "De ideale wereld" speelt de hoofrol. 

"Jongeren zijn volwaardige burgers die iets te zeggen willen hebben op politiek vlak", zegt Hans Cools, beleidsmedewerker bij De Ambrassade. "Alleen hebben velen nog geen stemrecht en hangen ze af van de stemmen van volwassenen."

Waarvan jongeren wakker liggen? Onderwijs, goed in je vel en diversiteit, blijkt uit een rondvraag van de Vlaamse Jeugdraad. "Door volwassenen op te roepen om ook aan de jeugd te denken, willen jongeren een invloed hebben op de beleidsplanning van politici. De jeugd is nu eenmaal onze toekomst."

Het blijft niet bij een filmpje. De Ambrassade en de Vlaamse jeugddiensten hebben Debattle gelanceerd, een ambitieus project waarmee ze jongeren "doorheen de jungle van de gemeenteraadsverkiezingen willen loodsen". Zo zullen in het laatste weekend van september in 120 gemeentes debatten tussen jongeren en politici gehouden worden.

Meest gelezen