Glabbeek investeert volop in veilig verkeer

De gemeenteraad van Glabbeek keurde een hele reeks maatregelen goed om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het gaat om weliswaar kleine, maar daarom niet minder belangrijke ingrepen.

Meest opvallende maatregel is de plaatsing van led-lichtjes, die in het wegdek komen aan de oversteekplaatsen van drie scholen langs de Dries in Glabbeek, de Schoolstraat in Bunsbeek en de Dorpsstraat in Kapellen De knipperende lichtjes moeten vooral in de winter de aandacht wekken van de automobilisten.

Er komen ook nieuwe verkeerskussens op de Vissenakensesteenweg in Bunsbeek en op de Keibergstraat in Glabbeek. Op de Vissenakensesteenweg werden al eerder verkeerskussens geplaatst op één plaats om er de snelheid af te remmen. Na advies van het VIAS Institute werd beslist om daar nog extra verkeerskussens bij te plaatsen in de richting van Bunsbeek Dorp.

Volgende week start ook de vernieuwing van alle zebrapaden en belijningen op de gemeentewegen. Onleesbare straatnaamborden worden vervangen en tot slot worden ook de versleten verkeersborden door nieuwe vervangen. Overbodige verkeersborden worden weggehaald. Dat luikje signalisatie alleen al zal Glabbeek 50.000 euro kosten.

 

Meest gelezen