Video player inladen...

Vlaams Belang wil macht weer bij het volk en Vlaanderen weer van de Vlamingen

De macht opnieuw bij het volk leggen en de vervreemding tegengaan. Dat zijn de pijlers van het programma van het Vlaams Belang voor de komende gemeente- en provincie­raadsverkiezingen dat aan het partijcongres in Gent werd voorgelegd.

Congresvoorzitter Gerolf Annemans benadrukte dat het Vlaams Belang, dat vooral het nieuws haalt met zijn migrantenstandpunt, een "onvervangbare inbreng" heeft in het debat over de gemeentelijke aangelegenheden. "Het is lokaal, in onze gemeenten, en steden vooral, dat de rekening binnenkomt van de migratiecatastrofe. Het is op gemeentelijk en stedelijk niveau dat de vervreemding toeslaat, in het straatbeeld, op het openbaar vervoer, inzake veiligheid maar ook inzake totaal niet met onze Europese wortels verenigbare talen en culturele gewoontes", stelde hij.

Het Vlaams Belang pleit voor de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester en voor de invoering van een bindend referendum op gemeentelijk en districtsniveau. Intercommunales en provincies moeten op de schop en fusies van gemeenten kunnen enkel na een bindende volksraadpleging. Steden en gemeenten moeten zich verbinden tot deugdelijke dienstverlening op maat van de inwoner.

Gemeenten moeten een vestigingsstop kunnen uitroepen

Gemeenten die erg te lijden hebben onder de immigratiedruk, veroorzaakt door het federale migratiebeleid, moeten een vestigingsstop kunnen uitroepen. Een dergelijk systeem heeft vroeger bestaan met de wet-Gol. Het Vlaams Belang wil dat die wetgeving opnieuw wordt geactiveerd.

Personen die enkel over de Belgische nationaliteit beschikken, moeten voorrang krijgen bij de sociale huisvestingsmaatschappijen. "Wist u dat één op drie sociale woningen vandaag naar niet-Belgen gaat?", vroeg partijvoorzitter Tom Van Grieken. De lokale huisvestingsmaatschappijen moeten ook nauwlettend toezien op de verplichte kennis van het Nederlands in de sociale huisvesting. "Dit zal de leefbaarheid in de sociale woonblokken in de hand werken en de vervreemding tegengaan", luidt het.

Nultolerantie op gebied van veiligheid

Het programma heeft verder aandacht voor een rechtvaardige fiscaliteit, de opmaak van een lokaal middenstandsplan, de voorkeur voor de lokale handelaars en extra aandacht voor de horecasector. Op het gebied van veiligheid houdt Vlaams Belang vast aan de nultolerantie, de zichtbare aanwezigheid van politiemensen op straat en de uitbreiding van de elektronische aangifte.

Vlaams Belang pleit ook voor een diervriendelijke gemeente met een strenge aanpak van dierenmishandeling en -verwaarlozing, en onvermijdelijk een streng toezicht op het verbod op onverdoofd slachten. Op mobiliteitsvlak is er nood aan een beleid gericht op de bereikbaarheid van steden en gemeenten met ruimte voor fietsers en voetgangers, investeringen in openbaar vervoer en aandacht voor mindermobiele mensen.

Gemeenten moeten de argumenten van actiecomités die zich verzetten tegen windturbines in gebieden van open ruimten, ernstig nemen en principieel negatief adviseren in de vergunningsprocedure. Cultuuraanbod mag zich niet beperken tot degenen die het zich kunnen bekostigen, islamonderricht in de scholen kan niet en op de speelplaats moet Nederlands gesproken worden.

VIDEO: bekijk hieronder het fragment uit "Het journaal"

Video player inladen...

Meest gelezen