5.000 jongeren van 16 & 17 jaar kunnen "stemmen" voor gemeenteraad in Gent

Sommige jongerenverenigingen willen stemrecht vanaf 16 jaar. Maar het federale niveau ging daar niet op in. Gent wil het experiment wel aangaan en stuurt 5.000 jongeren van 16 en 17 jaar een uitnodiging om hun stem online uit te brengen. Ze krijgen ook inhoudelijke vragen.

5.000 jongeren  van 16 en 17 jaar uit Gent krijgen een uitnodiging om hun stem uit te brengen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ze krijgen daarvoor een echte oproep, zoals ook alle volwassen stemgerechtigden krijgen. Het verschil is dat ze een QR-code krijgen, waarmee ze hun stem online kunnen uitbrengen. Voor wie geen internet heeft komen er stemhokjes zegt schepen voor burgerzaken Sofie Bracke. Omdat het officieel niet kan, zal hun stem niet meetellen in het officieel resultaat. Toch zullen de jongerenstemmen bekeken worden, net als de antwoorden die ze kunnen geven op verschillende inhoudelijke vragen. Die zullen over allerlei thema's gaan, zoals mobiliteit, onderwijs, vrouwenrechten  en nog veel meer. 

Jongeren warm maken

Volgens schepen van onderwijs Elke De Cruynaere is het experiment van belang om jongeren enthousiast te maken om mee te denken en hun stem te laten horen. Daarom zullen er in de scholen ook lessen komen over democratie en burgerschap. De jongeren zullen ook leren hoe ze zich het best informeren vóór ze een beslissing nemen.

Volgens Ergys Brocat van jongerenbeweging My Utopia is het "Stem 16+" experiment een stap in de goede richting. Jongeren worden volgens hem nog te weinig gehoord over thema's die hen aanbelangen. Ook van jongeren buiten Gent krijgt Ergys vragen over hoe ze zo'n experiment in hun eigen stad of gemeente kunnen bekomen. Volgens hem vinden jongeren het zeker belangrijk te in zekere mate te kunnen wegen op het beleid. 

 

Meest gelezen