Geen "miraculeuze ontmoeting" tussen koning Boudewijn en Fabiola?

Hoe, en vooral wanneer, hebben koning Boudewijn en koningin Fabiola elkaar leren kennen? Het verhaal wil dat een Ierse zuster in opdracht van Boudewijn in voorjaar van 1960 naar Spanje reisde om daar een echtgenote voor hem te zoeken. Het was een bijna miraculeuze ontmoeting. In realiteit mogen we ervan uitgaan dat ze elkaar al eerder hebben ontmoet, zeggen historici Mark Van den Wijngaert en Emmanuel Gerard in een nieuw boek.

Op 15 december 1960 gaf koning Boudewijn het jawoord aan de Spaanse Fabiola de Mora y Aragon. Een huwelijk dat standhield tot aan Boudewijns overlijden in de zomer van 1993 en gold als een voorbeeld. Ook het verhaal over hoe ze elkaar leerden kennen, sprak tot de verbeelding. Dat verhaal werd naar buiten gebracht door kardinaal Jozef Suenens in een boek, twee jaar na het overlijden van koning Boudewijn.

"Boudewijn en Fabiola hebben elkaar leren kennen door toedoen van de Ierse lekenzuster Veronica O' Brien. Zij is in het voorjaar van 1960 naar Spanje gereisd om een geschikte vrouw voor hem te vinden. In maart van dat jaar ontmoetten ze elkaar voor het eerst, in juli kondigden ze hun verloving aan, in december trouwden ze. Het was bijna miraculeus", schetst historicus Emmanuel Gerard (KU Leuven) de versie van Suenens in "De ochtend" op Radio 1.

Samen met professor emeritus Mark Van den Wijngaert schreef hij een boek over Boudewijn, 25 jaar na zijn dood. Daarin werpen ze onder meer een nieuwe blik op het huwelijk van Boudewijn en Fabiola: van een mirakel, zoals de legende het wil, is geen sprake. "Er zijn voldoende redenen om aan te nemen dat ze elkaar al veel eerder dan maart 1960 hebben leren kennen."

"Suenens wilde de heiligheid van Boudewijn beklemtonen"

Gerard beklemtoont dat hij en Van den Wijngaert de feitelijke versie van de ontmoeting zoals Suenens die beschrijft, niet betwisten. "De rol van O'Brien als bemiddelaarster bijvoorbeeld is vermeld in brieven. Wat wij wel doen, is het verhaal van kardinaal Suenens aan een kritische blik onderwerpen. Hij had een bepaald doel voor ogen door het voor te stellen als een mirakel."

"Suenens wilde het bijzondere, buitengewone karakter van Boudewijn in het licht stellen. Daarbij hoorde zo'n sprookje, zo'n mirakel. Hij wilde hen eigenlijk katholieker maken dan ze waren. Zijn verhaal diende dus een doel, de heiligheid van Boudewijn aantonen."

Suenens wilde het buitengewone karakter van Boudewijn in het licht zetten. Daarbij hoort zo'n mirakel.

Emmanuel Gerard

Maar in realiteit mogen we er dus van uitgaan dat Boudewijn en Fabiola elkaar al eerder hebben leren kennen. Ze zouden elkaar in 1957 gezien hebben op een feest bij Victoria-Eugénie, weduwe van de Spaanse koning Alfonso XIII en de meter van Fabiola. Ook tijdens de Wereldtentoonstelling in Brussel in 1958 hebben hun wegen elkaar gekruist.

"Wij mogen ervan uitgaan dat ze elkaar al eerder ontmoet hebben, in andere contexten, dat er een bepaalde belangstelling was van die twee mensen voor elkaar, en dat Boudewijn dan gebruikgemaakt heeft van de figuur van O'Brien om dichter tot Fabiola te komen", aldus Gerard.

Meer lezen?

"Boudewijn, Koning met een Missie" van Mark Van den Wijngaert en Emmanuel Gerard, is uitgegeven bij Davidsfonds.

Beluister het gesprek met Emmanuel Gerard in "De ochtend"

Meest gelezen