Groen pleit voor Vlaamse en federale klimaatbegroting

Groen-voorzitter Meyrem Almaci pleit voor een Vlaamse en een federale klimaatbegroting. Die moet een structurele klimaattoets toevoegen bij elke budgettaire beslissing van die regeringen. Zoniet dreigt ons land de klimaatdoelstellingen van Parijs niet te halen, aldus Groen.

"Onze regeringen missen elke ambitie op het vlak van klimaatbeleid", zegt Almaci. "Het beleid is niet structureel ingebed en hangt teveel af van de goede wil van burgers en bedrijven. Daarom is er nood aan een klimaatbegroting die de klimaattoets structureel toevoegt aan iedere budgettaire beslissing." Daarom wil Groen dat de Vlaamse en federale regering nog voor de zomer een klimaatbegroting opstellen en die ter goedkeuring aan het parlement voorleggen.

Uit een rapport van het Climate Action Network (CAN), een koepelorganisatie van niet-gouvernementele organisaties die actief zijn op het vlak van klimaatopwarming, blijkt dat ons land de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs voor het jaar 2020 niet te halen. "De uitstoot stijgt en het klimaatbeleid kwakkelt", aldus Groen. "De regeringen halen collectief hun schouders op", zegt Almaci. "Het zijn de burgers, de bedrijven en de lokale besturen die momenteel het verschil maken."

"Het energiepact is nog steeds niet gevalideerd. De betonstop wordt niet gerespecteerd. Ons land blijft salariswagens sponsoren, en vervuiling wordt amper belast", somt Almaci op. "Geen wonder dat onze resultaten verbleken in vergelijking met de buurlanden."

"Naast budgettaire orthodoxie moeten ook de doelstellingen van Parijs, die België mee heeft ondertekend, als algemene toetssteen worden ingevoerd in een klimaatwet, waaraan de klimaatbegrotingen worden gekoppeld. Op die manier creëer je een coherent beleid richting 2020 en 2030”, besluit Almaci.

Meest gelezen