Kan EU Australische migratiemodel invoeren, zoals Francken wil? "Australië niet gecontroleerd door Europees Hof voor Rechten van de Mens"

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft afgelopen dagen meermaals verklaard dat hij wil evolueren naar het Australische model voor migratie: opvangcentra voor asielzoekers buiten de Europese Unie, en wie illegaal naar Europa komt verliest automatisch het recht op asiel. Maar kan dit wel toegepast worden in Europa? "We zouden heel wat richtlijnen, verordeningen en verdrags­bepalingen moeten aanpassen", zegt professor migratierecht Dirk Vanheule (Universiteit Antwerpen) in "De ochtend" op Radio 1. "En Australië wordt niet gecontroleerd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en door het Europees Hof van Justitie."

"Om de plannen van Francken te kunnen realiseren zul je veel mensen op dezelfde lijn moeten hebben", aldus professor Vanheule. "Maar we zien dat er veel beweegt: landen als Oostenrijk, Hongarije, Polen en Italië staan open voor een strenge migratiepolitiek."

Maar zelf als er in Europa een ruime meerderheid zou zijn om het migratiedossier radicaal anders aan te pakken, dan is het volgens de professor "niet in 1, 2, 3" geregeld. "Er zijn verschillende juridische uitdagingen. Er zouden talloze richtlijnen, verordeningen en verdrags­bepalingen aangepast moeten worden." Volgens de professor zal het dus een werk van lange adem zijn.

Het Australische model, waar staatssecretaris Francken naar verwijst, valt niet letterlijk te kopiëren naar ons land. "Australië is een eiland, daar kun je grensbewaking op een andere manier organiseren", aldus professor Vanheule. 

"Mensen die illegaal naar Australië migreren door met een bootje de zee over te steken bijvoorbeeld, verliezen automatisch hun kans op asiel. Ze zullen ook in de toekomst nooit meer asiel kunnen aanvragen in Australië. Zij kunnen dat doen omdat er geen internationale instellingen zijn die Australië hierover controleren. Australië is bijvoorbeeld niet gebonden aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg of het Europees Hof van Justitie in Luxemburg."

 

Meest gelezen