Jonas Roosens

Nederlandse rechter verbiedt motorbende Satudarah

De Nederlandse rechter heeft motorbende Satudarah verboden. Volgens de rechter maakt de bende zich schuldig aan criminele activiteiten. De impact voor de Belgische afdelingen van Satudarah blijft wellicht beperkt.  

De Nederlandse rechter oordeelde dat motorbende Satudarah criminele activiteiten uitoefent die een duidelijke inbreuk maken op de openbare orde "op een wijze die de samenleving ontwricht of kan ontwrichten". Ook de clubs Supportcrew 999 en Saudarah vallen wegens hun sterke link met Satudarah onder het verbod. Supportclub Yellow Snakes MC ontsprong dan weer de dans. 

Cultuur van wetteloosheid

Het Nederlandse Openbaar Ministerie vroeg in september 2017 een verbod op de motorbende. Het argumenteerde dat Satudarah "een gewelddadig imago cultiveert dat wordt gebruikt voor afpersing en intimidatie". Er zou een subcultuur van wetteloosheid heersen. De afgelopen jaren werden tientallen leden van Satudarah veroordeeld wegens wapenbezit en geweld. Duitsland verbood de bende al in 2015 omdat ze een gevaar opleverde voor de maatschappij. 

De criminele activiteiten van Satudarah maken een duidelijke inbreuk op de openbare orde op een wijze die de samenleving ontwricht

Nederlandse rechter

België kan motorbendes niet verbieden

Satudarah heeft negen afdelingen of chapters in België, voornamelijk in Limburg en Antwerpen. Volgens Cedric Stuyck, sectiehoofd van de dienst georganiseerde misdaad van het parket van Limburg, zal de impact van het Nederlandse verbod op de Belgische chapters beperkt blijven. "Nadat Nederland de motorbende Bandidos verbood in december vorig jaar, staken leden van deze bende de grens met België over. Het is mogelijk dat dat ook het geval gaat zijn voor leden van Satudarah, dat ze de Belgische chapters komen versterken."

Maar een Belgisch verbod? Dat zit er volgens Stuyck niet in. "Er bestaat in België geen wettelijke basis om deze bendes te verbieden zoals in Nederland. Het enige dat we kunnen doen, is de vzw's achter deze criminele motorbendes ontbinden, als die er zijn."

60 à 70 procent van leden van motorbendes is al eens in aanraking gekomen met het gerecht 

Cedric Stuyck, sectiehoofd van de dienst georganiseerde misdaad van het parket van Limburg

Stuyck spreekt doelbewust van een criminele motorbende en niet gewoon van een motorclub. "60 à 70 procent van de leden is al eens in aanraking gekomen met het gerecht. Ze maken zich schuldig aan specifieke categorieën van misdrijven zoals afpersing, vrouwenhandel, prostitutie en drugs- en wapenhandel. We proberen deze criminele bendes te bestrijden met een geïntegreerde aanpak tussen verschillende diensten."

Binnenkort ook Hells Angels?

Het Nederlandse Openbaar Ministerie wil naast Satudarah en Bandidos ook motorbende Hells Angels laten verbieden. Dat probeerde het al eens in 2009, maar de Nederlandse Hoge Raad stak daar toen een stokje voor. 

Meest gelezen