BELGA/VERGULT

Onderwijsexpert Pedro De Bruyckere: "Goed voelen op school en prestatie zijn geen tegenstelling"

Volgens Vlaams minister-president Geert Bourgeois is er tegenwoordig op school te veel aandacht voor welbevinden en te weinig voor prestatie. "Maar dat is een foute tegenstelling", zegt Pedro De Bruyckere, pedagoog aan de Arteveldehogeschool. 

"De slinger is te ver doorgeslagen", zei Bourgeois in het VRT-programma De Zevende Dag op Eén. "Er is tegenwoordig te veel aandacht voor welbevinden en te weinig voor prestatie. Terwijl experts mij zeggen dat je inspanningen moet durven vragen. Want wanneer voelen kinderen zich goed? Als ze een inspanningen geleverd hebben."

Volgens onderwijsexpert De Bruyckere is er geen tegenstelling tussen de twee. "Welbevinden én leren zijn belangrijk. Maar door leren kan je inderdaad een goed gevoel krijgen. Omgekeerd geldt dat ook: als een kind zich niet goed voelt door bijvoorbeeld de thuissituatie kan dat gebrek aan welbevinden of zelfs negatieve stress het leren verhinderen." Het is dus niet zo dat ze los van elkaar staan. Maar volgens De Bruyckere zijn het wel twee aparte doelen die allebei na te streven zijn op school.

De Bruyckere bevestigt dat België gezakt is in de rangschikking van Pisa (internationaal vergelijkend onderzoek naar kwaliteit onderwijs). "Maar zelfs een topland als Finland gaat achteruit. Dat betekent dat er verschillende aspecten meespelen. Een regio als Engeland gaat dan weer vooruit. We moeten dus bekijken welke beslissingen zij genomen hebben en daaruit leren."

Hij haalt ook nog het voorbeeld aan van Begrijpend Lezen. Het niveau daarvan daalt. "Daar is de voorbije jaren minder lestijd in gestoken, daar kunnen we dus meteen iets aan doen." De Bruyckere besluit: "de lat moet hoger bij de nieuwe eindtermen, daarover is een consensus over de partijgrenzen heen."

Meest gelezen