Nadruk verboden. Foto: Rob Voss www.robvoss.nl

Gebruik van economische werkloosheid staat historisch laag

Economische werkloosheid, waarbij bedrijven personeel tijdelijk inactief kunnen zetten als ze minder werk hebben, heeft een historische duik genomen. Uit cijfers van hr-bedrijf Acerta blijkt dat in het eerste kwartaal van 2018 een arbeider gemiddeld 1,6 dagen per jaar thuis zat door economische werkloosheid. In 2017 was dat 2,4 dagen en de jaren daarvoor was het nog langer.

"We zien dat de economie vandaag sterk presteert en dat de vraag naar arbeidskrachten groot is", zegt Dirk Vanderhoydonck van Acerta.

"Uit de dalende cijfers kunnen we besluiten dat de reserves aan arbeidskrachten die binnen de ondernemingen bestonden quasi nihil zijn. Ondernemingen die hun productie verder willen opvoeren, zullen dus dringend bijkomende arbeidskrachten moeten aanwerven, moeten investeren in een verhoging van de arbeidsproductiviteit of hun arbeiders moeten vragen om meer extra uren te presteren."

Opvallend zijn de regionale verschillen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedraagt het percentage economische werkloosheid amper 0,06 procent, of gemiddeld slechts 1 uur economische werkloosheid per arbeider per jaar. In het Vlaams Gewest wordt een arbeider gemiddeld nog 2,2 dagen economisch werkloos gesteld per jaar en voor een Waalse arbeider is dat gemiddeld 2,4 dagen per jaar het geval.

Meest gelezen