Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

Migranten helpen kan voortaan tot één jaar cel kosten in Hongarije

In Hongarije is een wet goedgekeurd waardoor al wie migranten helpt die illegaal het land binnengekomen zijn tot één jaar gevangenisstraf kan krijgen. De regering van de rechts-populistische premier Orban wil zo het zogenaamd 'faciliteren van illegale immigratie' beletten. Tegelijk is een amendement op de grondwet goedgekeurd waardoor een niet-Hongaarse gemeenschap zich niet kan vestigen in Hongarije. Die clausule wordt gezien als een verzet tegen de Europese plannen om asielzoekers te spreiden over de landen van de Europese Unie.

Sinds april heeft de rechtse Fidesz-partij van eerste minister Victor Orban een twee derden-meerderheid in het Hongaarse parlement. Op die manier kan hij sterker dan ooit zijn anti-migratiebeleid uitvoeren. Nochtans leven er maar amper 3.500 vluchtelingen in Hongarije, op een bevolking van tien miljoen. In de eerste vier maanden van dit jaar zijn er nauwelijks 340 asielzoekers geregistreerd. In ons land, met een vergelijkbaar aantal inwoners, waren er dat in diezelfde periode bijna 7.000, dus ruim twintig keer zoveel.

Verzet tegen Europese plannen

Met de nieuwe wet en het amendement op de grondwet wil de regering Orban duidelijk elke nieuwe immigratie ontmoedigen. Tegelijk betekent dit een sneer naar de Europese politiek om migranten en asielzoekers te spreiden over de hele Europese Unie, Hongarije incluis. Dat zal nu volgens de aangepaste Hongaarse grondwet niet meer kunnen omdat die de vestiging van mensen van vreemde afkomst voortaan verbiedt.

Officieel is de wet alleen gericht tegen al wie 'illegale immigratie organiseert'. Maar de formulering is zo vaag dat het mogelijk wordt om solidariteitsacties met migranten en asielzoekers streng te bestraffen. Concreet zouden initiatieven van burgerbewegingen zoals wij die kennen in en om het Maximiliaanpark in Brussel in Hongarije niet meer kunnen.

Amnesty International protesteert

Alvast de internationale mensenrechtenorganisatie Amnesty International heeft al verontwaardigd gereageerd en zegt dat de nieuwe wetgeving de mensenrechten ondergraaft en verschillende vrijheden beperkt. Volgens Amnesty druist de nieuwe wet op de 'steun aan illegale immigratie' ook in tegen de bestaande internationale verdragen. Ook het amendement op de Hongaarse grondwet schendt volgens Amnesty verschillende grondrechten.

Victor Orban is met zijn regering duidelijk niet van plan om te wijken voor de Europese druk. Onder meer de Raad van Europa en de Europese Unie hadden tevoren al gewaarschuwd dat deze wetgeving de fundamentele rechten aantast en haaks staat op de Europese regelgeving. Het wordt nu uitkijken of en hoe de Europese instanties zullen reageren nu de wet ook effectief goedgekeurd is.

Meest gelezen