"Hebde gij al een account ier?"

"Je kan niet meer verwachten van leerlingen dat ze iets leren wat ze kunnen doen met een appje." Luckas Vander Taelen is het niet eens met deze uitspraak van schrijfster Kristien Hemmerechts. Ook niet met de afschaffing van de dt-regel: "Stel dat we die vermaledijde dt-regel afschaffen. Mag iedereen dan gaan schrijven zoals hij of zij dat wil?"

"Dank zij de chip word ik nummer één", zong Walter Grootaers lang geleden. Nu vindt Kristien Hemmerechts ook dat het onderwijs zich moet aanpassen aan de technologische vooruitgang. "Je kan niet meer verwachten van leerlingen dat ze iets leren wat ze kunnen doen met een appje."

Het woord alleen al: een appje. Een afgrijselijk neologisme dat niemand met enige liefde voor de taal zou mogen gebruiken.

Maar blijkbaar is de aantrekkingskracht van het digitale evangelie onweerstaanbaar. Alle heil komt van het Appje!  Zou het niet nuttiger zijn jonge mensen enige kritische zin bij te brengen over al die apps die zij vaak geheel ten onrechte als onfeilbaar zien?

Betweters

Scholieren en studenten zijn betweters geworden, die niet meer naar boven of buiten kijken, maar hun hoofd onderdanig buigen voor hun afgod: de smartphone. Eigenlijk moet hun niets meer aangeleerd worden, want ze hebben al de kennis van de wereld in dat alwetende mobieltje.

En dus heeft het niet veel zin meer zoveel overheidsgeld uit te geven aan het bijbrengen van moeilijke en vervelende materie die iedereen toch in zijn binnenzak heeft.

Geschiedenis of aardrijkskunde, daar moet geen scholier zich nog druk over maken. Gewoon even Wikipedia raadplegen en dat weten we dan ook weer. En ook het onderwijs van het Nederlands is aan een digitale opfrisbeurt toe volgens Kristien Hemmerechts!

Scholieren en  studenten zijn betweters geworden, die niet meer naar boven of buiten kijken, maar  hun hoofd onderdanig buigen voor hun afgod : de smartphone. 

De dt-regel, bijvoorbeeld, daarvan is ze zeker dat die het geen tien jaar meer volhoudt. Weg ermee dus. "Vroeger was het dictee enorm belangrijk, maar nu heeft elke computer een spellingscheck." En ze heeft gemerkt dat veel van haar studenten de eind-t van de derde persoon  gewoon laten vallen.

In de oude tijd zou een leraar dan meteen een rode streep getrokken hebben. Zo een reactie kan nu niet meer, vindt zij, het onderwijs moet vertrekken van wat de leerlingen zelf kunnen. Niet meer zo ouderwets kennis opdringen, laten we onze spraakkunst aanpassen aan de leerlingen!  "Spreektaal is een andere status gaan krijgen dan schrijftaal. Als je dat toelaat in de klas, kunnen er interessante dingen gebeuren.’"

Stel dat we die vermaledijde dt-regel afschaffen. Mag iedereen dan gaan schrijven zoals hij of zij dat wil? En moeten er dan nieuwe spraakkundige regels opgesteld worden die deze totale vrijheid definiëren, maar waaraan niemand zich moet houden?

Verkavelingsnederlands

Latijn en Grieks moeten dan ook niet meer onderwezen worden. Of misschien een versie zonder verbuigingen of onregelmatige werkwoorden. En voor het Frans lopen we mee met de feministen die de regels van de passé composé zo passé vinden, zo machistisch dat er een totaal absurde nieuwe gendervriendelijke grammaire in de plaats moet komen.

Spraakkunst, dat is toch zo vreselijk twintigste-eeuws! Van Dale, het Groene Boekje: ze mogen de snippermachine in, het onderricht van een taal moet vanaf nu vertrekken van het gebrabbel zoals dat zo vaak te horen is op radio en tv.  Verkavelingsnederlands overwoekerd door Engelse woorden, dat is het Schoon Vlaams van 2018!  Hebde gij al een account ier?

Ooit stelden verlichte hervormers voor om "odeklonje" schrijven in plaats van "eau de cologne". Dat heette dan creatieve vrijheid, dat klonk revolutionair. Maar mensen worden er niet beter van als de gemakzucht het haalt van de inspanning. Dat soort vrijheid-blijheid-pleidooi is absoluut niet emanciperend.

Op Pleziereiland lachte iedereen met de dt-regel. Pinokkio en zijn vriendjes mochten daar doen en laten wat ze wilden. Dat ze allemaal in ezels veranderden, was een verwaarloosbaar collateraal gevolg.

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.

Meest gelezen