archiefbeeld

"Seksueel grensoverschrijdend gedrag komt voor op alle Belgische zomerfestivals"

Seksueel grensoverschrijdend gedrag komt voor op alle Belgische zomerfestivals en de eerste reflex van heel wat getuigen is om "niet tussenbeide te komen". Dat blijkt uit een peiling van Plan International België.

Plan International België heeft samen met onderzoeksbureau Dedicated de draagwijdte van seksueel overschrijdend gedrag op festivals bij jongeren onderzocht. Dat deed het via een representatieve steekproef bij 604 jongeren tussen 16 en 24 over hun ervaringen tijdens de voorbije drie jaar op 25 Belgische festivals met meer dan 20.000 bezoekers.

De peiling laat er geen twijfel over: seksuele intimidatie op festivals is alomtegenwoordig. Drukke mensenmassa’s, dicht op elkaar moeten staan, alcohol, drugs… zijn allemaal factoren die eigen zijn aan festivals die het risico op intimidatie en seksueel geweld groter maken.

1 meisje op de 6

"Uit de peiling blijkt dat seksuele intimidatie heel hard leeft op festivals", zegt Wouter Stes, beleidsmedewerker van Plan International België. "Niet minder dan 60% van de bevraagde jongeren gaf aan dat het echt een serieus probleem is."

"Van de 604 jongeren die we hebben bevraagd, zijn er 87 die aangaven dat ze de voorbije drie jaar tijdens de zomerfestivals slachtoffer zijn geweest van seksuele intimidatie. Tweederde van hen zijn meisjes. In totaal gaat het dus om 1 meisje op 6", verduidelijkt Stes.

De peiling maakt ook duidelijk dat er op festivals veel vormen van intimidatie en seksueel geweld voorkomen. "Dat gaat bijvoorbeeld om seksistische beledigingen", zegt Stes, "maar het kan ook gaan over ongewenste aanrakingen tijdens het festival, dat mensen nogal dicht komen aanschuren tijdens het dansen. Het kan ook gaan om situaties waarin mensen slachtoffer worden van fysiek seksueel geweld."

40% getuigen reageert niet en gaat weg

De peiling toont aan dat veel festivalgangers, zowel slachtoffers als getuigen, niet goed weten hoe te reageren wanneer ze met seksuele intimidatie te maken krijgen. "De meeste getuigen zeggen dat ze hebben ingegrepen en dat ze het slachtoffer hebben geholpen. Maar toch geeft 40% van de getuigen toe dat ze op het moment zelf niet hebben gereageerd en zijn weggegaan", zegt Wouter Stes.

Getuigen hebben schrik zelf het volgende slachtoffer te worden

Wouter Stes, beleidsmedewerker Plan International België

Hij ziet twee beweegredenen waarom mensen niet tussenkomen. "De eerste reden is omdat ze vaak niet weten wat ze moeten doen, hoe ze moeten tussenkomen. Een tweede reden is de schrik voor de agressor, schrik zelf het volgende slachtoffer te worden."

Zichtbaar noodnummer

Plan International België kijkt ook richting festivalorganisatoren. “Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij de festivalorganisatoren zelf”, zegt Stes. “Er zijn een aantal festivals die al stevig aan de slag zijn gegaan met noodprocedures, maar nog niet allemaal.”

Volgens Plan International België kan één kleine ingreep al veel problemen voorkomen. “Het is belangrijk om een zichtbaar noodnummer te installeren”, zegt Stes, “zodat elke festivalganger weet op welke manier hij contact kan nemen met de security of met de festivalorganisatoren zelf.”

Campagne: #safestival

Met deze campagne trekt Plan International België deze zomer zelf naar de festivalterreinen. “We gaan jongeren trainen, hun leren hoe ze als getuige zo’n situatie kunnen aanpakken. Hoe ze kunnen tussenkomen op een manier dat ze zichzelf niet in gevaar brengen”, verduidelijkt Stes.

Plan International België is een onafhankelijke Belgische ngo die streeft naar gelijke kansen voor meisjes en kinderrechten.

Meest gelezen