Videospeler inladen...

Specialisten deradicalisering van 2 naar 4 in Vlaamse gevangenissen

In de Vlaamse gevangenissen zijn er momenteel 2 consulenten aan de slag die gespecialiseerd zijn in deradicalisering. Ze begeleiden zelf 33 geradicaliseerde gevangenen. Maar in totaal staan er 76 op de lijst. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen besloot nu om twee consulenten extra aan te werven.

Het gevangeniswezen zelf stelde een lijst op van de gevangenen die geradicaliseerd zijn. Aan Vlaamse kant zou het gaan om 76 namen. 33 daarvan worden begeleid via een intensief traject van 2 deradicaliseringsconsulenten. De anderen konden ook al psycho-sociale hulp krijgen, maar dan door klassieke hulpverleners.

Volgens Gert Vanherk van het departement Welzijn was er nu ook wel al ondersteuning van die klassieke hulpverleners door de 2 specialisten. Maar ze zijn overbevraagd en er is nood aan bijkomende specialisten. Minister Vandeurzen breidt het aantal daarom uit tot 4 in totaal.

Hoe werkt deradicalisering?

"We willen er voor zorgen dat ze geen nieuwe feiten gaan plegen", zegt Vanherk. "De consulenten gaan dus bij elke geradicaliseerde afzonderlijk na wat voor nood ze hebben. Heeft dat bijvoorbeeld te maken met een specifiek trauma, met de familiale problematiek of met een psychiatrische stoornis? De consulenten zoeken dus naar wat de voedingsbodem is voor de radicalisering. En daarna stippelen ze een langdurig traject uit op maat. Allemaal om het vertrouwen te winnen van die mensen en effectief iets te veranderen aan hun leefwereld. En om zo dan reïntegratie in de samenleving mogelijk te maken." 

Meest gelezen