Terreurdreiging in EU blijft hoog ondanks verzwakte positie IS in Irak en Syrië

Terroristische aanslagen in Europa door moslimextremisten blijven heel waarschijnlijk. Dat concludeert Europol in een nieuw rapport over terrorisme in de EU. 

In zijn "2018 EU Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT)" legt Europol de laatste ontwikkelingen in terrorisme bloot. 

Wat opvalt, is de toename van het aantal terroristische aanslagen. In 2017 maakten negen EU-lidstaten melding van 205 verijdelde, mislukte en geslaagde terroristische aanslagen, 45% meer dan in 2016. De aanslagen werden wel minder dodelijk. In 2017 stierven in de Europese Unie 68 mensen door terroristische aanslagen. Dat is minder dan in 2016, toen 142 slachtoffers het leven lieten. 

Doelwit: burgers, autoriteitsdragers en symbolen van Westerse levensstijl

Het rapport schuift duidelijke trends naar voren. Zo viseerden recente jihadistische aanslagen voornamelijk personen, eerder dan andere doelwitten, om een emotionele reactie teweeg te brengen bij het grote publiek. Daarnaast zijn de jihadistische aanslagen ook vaker gericht tegen autoriteitsdragers, zoals de aanslag op twee politieagenten in Luik enkele weken geleden. Ook symbolen van de Westerse levensstijl, bijvoorbeeld het concert van Ariana Grande in Manchester, werden het doelwit van aanslagen.

Europol waarschuwt dat nieuwe aanslagen in de EU door jihadistische terroristen geïnspireerd door één van deze trends "zeer waarschijnlijk" zijn. En dit ondanks de verzwakte positie van IS in Irak en Syrië. 

Nieuwe aanslagen in de EU door jihadistische terroristen zijn zeer waarschijnlijk

Europol, 2018 EU Terrorism Situation and Trend Report

"Lone wolves"

Tegelijkertijd worden de voorbereiding en uitvoering van jihadistische aanslagen minder gesofisticeerd. De terroristen zijn vaak "lone wolves". Europol blijft waarschuwen voor het belang van sociale media en online propaganda voor de rekrutering en financiering van terroristen. 

De voorbereiding en uitvoering van jihadistische aanslagen wordt minder gesofisticeerd

Europol, 2018 EU Terrorism Situation and Trend Report

Thuis geradicaliseerd

Nog belangrijk, ten slotte, is dat recente jihadistische aanslagen gepleegd werden door terroristen die opgroeiden in het land van de aanslag zelf. Zij reisden nooit naar het buitenland om zich bij een terroristische beweging te voegen, maar radicaliseerden ter plaatse. Een deel van hen was bekend bij de politie zonder gelinkt te zijn aan een jihadistische organisatie.

Meest gelezen