Jasper Jacobs

Vlaams Parlement zet licht op groen voor CETA

Het Vlaams Parlement heeft het ontwerpdecreet over CETA, het handelsverdrag tussen de EU en Canada, goedgekeurd. Het Vlaams Parlement is daarmee het eerste parlement in ons land dat CETA ratificeert. De stemming verliep meerderheid tegen oppositie.

Even terugspoelen naar oktober 2016. Na jarenlange onderhandelingen bereikten Canada en de Europese Unie een vrijhandelsakkoord. Het akkoord kwam er na uitgebreid weerwerk van de Waalse regering onder leiding van PS-kopstuk Paul Magnette.

De Waalse regering had toen onder meer problemen met het arbitragesysteem, waarmee geschillen tussen bedrijven en overheden beslecht zouden worden. Na twee weken van intense onderhandelingen met de Canadese, Europese en Belgische autoriteiten konden de meeste bezwaren worden weggewerkt.

Uiteindelijk trad het verdrag ook (gedeeltelijk) in werking op 21 september 2017, ruim acht jaar nadat de Europese Commissie een mandaat had gekregen om onderhandelingen te starten met Canada.

Nadat de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement in mei akkoord ging met het decreet zet nu ook het voltallige Vlaamse halfrond het licht op groen. Dat gebeurde na een omstandig debat waarin de bekende pro's en contra's nog eens uitgebreid de revue passeerden. Uiteindelijk stemden de meerderheidspartijen (N-VA, CD&V en Open VLD) voor en de oppositiepartijen (SP.A, Groen en Vlaams Belang) tegen.

Het Vlaams Parlement is het eerste in België dat CETA goedkeurt. In de Kamer zette de bevoegde commissie het licht gisteren ook op groen. De federale regering kan wel pas haar handtekening zetten als de vijf regionale parlementen met het handelsverdrag hebben ingestemd.
 

Meest gelezen