Videospeler inladen...

Jan Wouters: "Vluchtelingen uit Europa weghouden kan door lacune in VN-Vluchtelingenverdrag"

Mensen die op Europees grondgebied geraken, moeten we de kans geven om het vluchtelingenstatuut aan te vragen. Maar door een lacune in het VN-Vluchtelingenverdrag kunnen landen een beleid ontwikkelen waardoor vluchtelingen de facto niet in staat zijn om hun grondgebied te betreden. Dat zegt professor Internationaal Recht Jan Wouters in "Terzake".

Alle Europese landen zijn gebonden door het VN-Vluchtelingenverdrag, zegt Wouters. "Dat betekent dat we mensen die op ons grondgebied komen de kans moeten geven om het statuut van vluchteling aan te vragen wegens de gegronde redenen van terechte vrees voor vervolging, en zo voort".

"Het addertje onder die hele tekst is dat je eerst op dat grondgebied moet geraken en daarover zegt het VN-Vluchtelingenverdrag niets. Dat is eigenlijk een grote lacune", zegt Wouters.

"Op die lacune hebben heel wat landen, bijvoorbeeld Australië, ingespeeld door allerlei beleid te ontwikkelen waardoor vluchtelingen de facto niet eens in staat zijn om hun grondgebied  te betreden. Je kan zeggen dat dat niet volgens de geest van het verdrag is, maar het is geen schending van de letter van het verdrag", zegt Wouters.

Het plan van de N-VA om mensen die illegaal in Europa aankomen terug te sturen en het recht op asiel voor altijd te ontzeggen, is nog iets anders. "Het VN-Vluchtelingenverdrag zegt uitdrukkelijk dat je mensen die illegaal op je grondgebied komen niet aan een strafmaatregel mag onderwerpen of zelfs gedwongen uitzetten", zegt Wouters. "Zodra ze op jouw grondgebied zijn, is er de mogelijkheid om asiel aan te vragen."

Centra in Noord-Afrika

Een precedent voor de centra die de EU in Noord-Afrika wil oprichten om de vluchtelingen van de economische migranten te scheiden, is er nog niet, zegt Wouters. En voor het zo ver is, moet er nog heel wat gebeuren.

"De afspraken met de landen die een dergelijk centrum zouden huisvesten moeten nog gemaakt worden, en dat zal waarschijnlijk worden neergelegd in bilaterale verdragen tussen de EU en die landen, zoals wij nu bilaterale akkoorden sluiten over een terugneemverplichting van die landen", zegt Wouters.

"Dat moet in detail geregeld worden. Er zijn tal van open vragen. Wat gaat het precieze statuut zijn van die centra, hoe zit het met de veiligheid in en rond die centra, u weet dat er heel wat misbruiken zijn, gevallen van corruptie met mensenhandelaars. Er is ook een groot risico dat rond die centra allerlei spooksteden, totaal wetteloze gebieden gaan ontstaan, met problematische situaties voor vluchtelingen", stelt Wouters. Er is dus nog veel werk aan de winkel.

VIDEO: Europa en meer bepaald Groot-Brittannië bereiken, is en blijft voor vele Afrikaanse vluchtelingen het doel. Zelfs Soedanese vluchtelingen die op weg naar Europa in Libië gemarteld werden, zijn  niet zomaar van hun doel af te brengen. In volgende schokkende reportage verwoordt een vluchteling het zo: "Ofwel bereik ik mijn doel ofwel zal ik sterven".

Videospeler inladen...

Meest gelezen