foto Peter Hilz (C)

"Bedrijven moeten hun parkeerplaatsen buiten de werkuren en in het weekend aanbieden aan bezoekers"

Dit is slechts één van de 42 voorstellen die Febiac, de federatie voor de Belgische auto- en tweewielerindustrie, doet rond stedelijke mobiliteit naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. “Wij willen de doorstroming en leefbaarheid in de stad verbeteren”, zegt Philippe Dehennin, voorzitter van Febiac. Met de voorstellen wil Febiac politici adviseren en inspireren. 

Febiac wil steden en gemeenten advies geven over hoe zij de mobiliteit kunnen verbeteren. “Mobiliteit is één van de grote uitdagingen van onze samenleving en dit hangt samen met thema’s als het klimaat, de luchtvervuiling en de economie”, zegt Joost Kaesemans, woordvoerder van Febiac, in De Ochtend op Radio 1. “Met dit memorandum willen wij vooral lokale besturen inspireren met concrete voorstellen.”

Wat stelt Febiac voor?

Centraal in het memorandum staat comodaliteit: de combinatie van auto, trein, bus en fiets. "Veel Belgen combineren verschillende vervoersmiddelen naast elkaar en onze infrastructuur moet hieraan aangepast worden. Door betere auto- en fietsparkings te voorzien aan stations kunnen mensen combineren", zegt Joost Kaesemans. "Betere verkeersspreiding is nodig. Hiervoor kunnen steden en gemeenten samenwerken met bedrijven. Die kunnen hun parkeerplaatsen buiten de werkuren of in het weekend aanbieden aan bezoekers", aldus Kaesemans. 

Andere opmerkelijke voorstellen zijn collectieve afhaalpunten op wijkniveau voor online bestellingen, scooters en motors op busbanen laten rijden en ruimere venstertijden voor vrachtwagens in steden. Ook wil Febiac bij nieuwbouw of renovaties ook laadinfrastructuur voorzien voor elektrische auto's. 

Mobiliteit stopt niet aan de grenzen van een stad of gemeente

Kaesemans wijst in De Ochtend ook op het belang van een goed interstedelijk netwerk. "Verbind lokale wegen in een goed netwerk zodat automobilisten niet voor korte afstanden de autostrade moeten nemen." Dat quasi alle voorstellen rond mobiliteit over de auto gaan, vindt Kaesemans logisch: "Autoverkeer belangt ons allemaal aan. 70 procent van onze verplaatsingen gebeuren met de auto. Wij zetten daarnaast ook in op de combinatie van de auto met fiets en openbaar vervoer én op autodelen. We moeten de auto meer gaan zien als onderdeel van een schakel om ons te verplaatsen."

Meest gelezen