Over politiek fatsoen, pensioenen, Arco en dubbele nationaliteiten: dit zijn uw vragen voor de Vlaamse partijvoorzitters

Zes partijvoorzitters van Vlaamse partijen kruisen de degens voor een debat in "De zevende dag". Iedereen had de mogelijkheid om vragen in te sturen en dat heeft u ook massaal gedaan. We kregen meer dan 1.300 vragen binnen. Die allemaal aan de partijvoorzitters stellen is helaas onbegonnen werk, maar enkele thema's komen regelmatig terug. Dit is de top vijf.

Er zijn veel vragen over wat we "politiek fatsoen" zouden kunnen noemen. Irène Van Humbeeck wil bijvoorbeeld van alle partijvoorzitters horen waar ze voor staan, "in plaats van je tijd te gebruiken om anderen belachelijk te maken". Thijs Vandendriessche wil van de partijvoorzitters weten wat ze elkaars beste eigenschap vinden en Luc Jonckheere wil van de oppositie oplossingen horen en niet enkel kritiek op het beleid. Ook over het gekibbel binnen de regering zijn er verschillende vragen. Prosper De Bruyn vraagt zich af waarom CD&V en N-VA elkaar altijd in de haren vliegen.

Ik wil iedereen vragen zich te gedragen als volwassenen, en niet als pubers continu de schuld op erlkaar steken. Daarvoor is dit allemaal te ernstig.

Christine Herreman

Meerdere mensen vragen zich af waarom PVDA niet vertegenwoordigd is in het debat. Ombudsman Tim Pauwels heeft in een apart artikel geantwoord op die vraag.

Waarom is PVDA niet uitgenodigd?

Mieke Cowé

Werk en pensioenen houdt mensen duidelijk ook bezig. Vragen over werkloosheidsuitkeringen, oningevulde vacatures en lage pensioenen komen herhaaldelijk terug. Vlaanderen is hier niet eensgezind over. Sommigen vinden werkloosheidsuitkeringen veel te laag, Dirk Gesquiere vraagt zich af wanneer de uitkeringen eindelijk beperkt zullen worden in tijd.

We moeten steeds langer en flexibeler werken. Maar met ons pensioen kunnen we niet eens een rusthuis betalen. Is dit fair?

Yves Herzeel

Ruim honderd vragen gaan over het "klotedossier" Arco. Karla De Boeck en vele anderen willen weten waarom daar nog altijd geen oplossing voor werd gevonden. 

Hoe gaan jullie het Arco-dossier oplossen? Dit wordt toch geen verkiezingsbelofte die niet wordt ingelost?

Kathleen Huwel

Willy Van Craen wil weten waarom de dubbele nationaliteit nog steeds niet afgeschaft is, zijn vraag wordt ook door verschillende andere mensen gesteld.

Zou het afschaffen van de dubbele nationaliteit er kunnen toe bijdragen dat mensen beter integreren?

Willy Welkenhuysen

Bepaal mee het programma van de gemeenteraadsverkiezingen

Werd uw vraag vandaag niet gesteld? Heeft u vragen voor de politici in uw gemeente? Stel uw vraag via ons platform jijkiest.be

Meest gelezen