Videospeler inladen...

Italiaanse premier vraagt wijziging Dublin-regels: "Wie aankomt in Italië, komt aan in Europa"

In Brussel buigen de staatshoofden en regeringsleiders van 16 EU-landen, waaronder België, zich over verschillende voorstellen voor een nieuw Europees asielbeleid. De minitop dient als voorbereiding voor de Europese top later volgende week. Er liggen verschillende ideeën op tafel: centra in Noord-Afrika of binnen de EU, en ook een Italiaans voorstel om migranten die in Italië aankomen, meteen te verspreiden over Europa.

De Italiaanse premier Giuseppe Conte stelde een tienpuntenplan voor, waarin staat dat de Dublin-regels dringend moeten worden hervormd. Volgens het Verdrag van Dublin moeten vluchtelingen asiel aanvragen in het eerste EU-land waar ze aankomen. Die regel is achterhaald, zegt Italië, dat als frontlijnstaat de meeste vluchtelingen ziet binnenkomen. "Wie in Italië aankomt, komt aan in Europa", beklemtoonde de Italiaanse premier tijdens de minitop. 

Italië wil niet langer de verantwoordelijkheid dragen voor de eerste opvang van alle vluchtelingen die daar aankomen. Conte vraagt solidariteit van de andere lidstaten. "We kunnen niet iedereen naar Italië of Spanje laten komen. In verschillende Europese landen zijn centra nodig om mensen op te vangen." 

Italië wil ook dat er quota komen voor economische migranten. Landen die niet bereid zijn om migranten over te nemen, zouden minder Europees geld moeten krijgen.

"Nog geen totaaloplossing"

De minitop in Brussel kwam er op vraag van de Duitse bondskanselier Angela Merkel, die van haar coalitiepartner een deadline kreeg opgelegd om met een Europese oplossing voor het vluchtelingenprobleem te komen.

De 16 aanwezige leiders raakten het alvast eens over de zogenaamde "regionale ontschepingsplatformen", alleen is nog niet duidelijk of die in de Europese Unie of in derde landen moeten komen. Dat valt te horen in Europese kringen. "De notie van platformen is in elk geval 'here to stay'."

Ook over het toekennen van meer middelen aan het Afrikafonds was er eensgezindheid. Voorts moet Turkije de tweede schijf van drie miljard euro in het kader van de EU-Turkijedeal krijgen, de Europese grenswacht Frontex moet sterker en EASO (het Europees Ondersteuningsbureau voor Asielzaken) moet een "echt Europees asielagentschap" worden.

Of dat alles voldoende zal zijn om de officiële top volgende week te doen slagen valt nog te bekijken.  De verwachtingen zijn niet al te hoog gespannen. Merkel verwacht niet dat er later deze week een akkoord zal zijn over een globale aanpak door de Europese Unie. "We weten dat er op de Europese Raad, jammer genoeg, geen totaaloplossing zal komen", zei ze.

Merkel, maar ook de Franse president Emmanuel Macron, vinden dat er desnoods met een beperkt aantal lidstaten afspraken moeten worden gemaakt, als andere dwarsliggen. "We hebben als Europa enkele duidelijke regels, onze eigen principes, onze normen en waarden. daar moeten we ons aan houden", zei Macron voor de start van het overleg. "Elke keer dat we onze eigen waarden overschrijden, wordt het een drama."

Goedele Devroy: "Opvangkampen in Noord-Afrika zijn er nog lang niet"

Videospeler inladen...

Meest gelezen