Videospeler inladen...

Beke in bitsig migratiedebat: "Australisch model is sciencefiction"

In een bitsig debat over migratie hebben de voorzitters van de zes grootste Vlaamse partijen de standpunten herhaald die ze eerder deze week al vertolkten. "Wie illegaal naar Europa komt, verliest het recht op verblijf", zei N-VA-voorzitter Bart De Wever, die opnieuw verwees naar het Australische model. Dat model navolgen in de EU is voor CD&V-voorzitter Wouter Beke "sciencefiction".

Het "Groot Voorzitterdebat" was het sluitstuk van dit tv-seizoen van "De zevende dag". Migratie was het eerste thema dat op tafel lag. De voorzitters gingen in op het plan van voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk, om buiten de Europese Unie centra in te richten waar vluchtelingen en economische migranten van elkaar worden gescheiden.

Eerder deze week schaarde premier Michel zich achter dat voorstel, maar de N-VA wil nog een stap verder gaan. De partij wil dat migranten die Europa illegaal binnenkomen, elk verblijfsrecht -maar niet: het recht op asiel- verliezen. NV-A-voorzitter Bart De Wever herhaalde dat standpunt, dat volgens hem essentieel is. 

"Iemand die in aanmerking komt voor asiel, waar mag die verblijven? Versie A: die mensen worden naar Europa gebracht voor herverdeling. Maar dat zal nooit lukken", zegt De Wever. "Versie B: het Australisch model: je biedt ze een derdeverblijf aan in een veilig land. Want asiel is per definitie tijdelijk." 

"Gebrek aan interne solidariteit"

Met deze verscherping van het plan-Tusk zijn de andere regeringspartijen het niet eens. "Het Australische model is niet copy-paste over te nemen", zei Wouter Beke (CD&V), die benadrukte dat het voor de EU onbetaalbaar zou zijn. "Dat model kost tussen de 240.000 en 370.000 euro per asielzoeker. Dat kan je misschien doen als je Australië bent, voor 3.000 vluchtelingen. Maar dat kan je niet doen als het gaat over honderdduizenden oorlogsvluchtelingen die rond Europa hangen. Dat maakt het een beetje sciencefiction."

Opvangcentra buiten Europa, zoals Tusk voorstelt, zijn voor Gwendolyn Rutten (Open VLD) aanvaardbaar, "maar dat moeten wel veilige en menswaardige kampen zijn." 

"Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is het kader waarbinnen we moeten werken", beklemtoonde Meyrem Almaci (Groen).  We beleven niet zozeer een migratiecrisis, maar een een politieke crisis wegens een gebrek aan interne solidariteit: dat is voor Groen de kern van het verhaal. "Het is duidelijk dat een aantal leiders enkel bezig is met de boel te verzieken in plaats van naar oplossingen te zoeken."

Herbekijk hier het debat over asiel en migratie: 

Videospeler inladen...

Meest gelezen