Videospeler inladen...

Internationale waarnemers zien "ongelijke kansen" in Turkije, maar Turken hadden "wel een keuze"

Waarnemers van de Raad van Europa en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) hebben opmerkingen over het verloop van de verkiezingen in Turkije. Ze klagen vooral aan dat de oppositiekandidaten geen gelijke toegang hadden tot de Turkse media.

Net zoals de Turkse oppositie hebben de internationale waarnemers een aantal onregelmatigheden opgemerkt tijdens de verkiezingen van gisteren. In grote trekken zijn volgens de waarnemers van de Raad van Europa en de OVSE de gebruikelijke procedures gevolgd, maar er waren uitzonderingen.

Zo werden op een aantal plaatsen de stembiljetten niet afgestempeld of niet systematisch geregistreerd bij aankomst in de telkantoren. Dat zijn ernstige overtredingen, evenals de aanwezigheid van politieagenten die op een aantal plaatsen zijn tussengekomen bij de kiesverrichtingen.

Toch hebben de waarnemers vooral kritiek op de "ongelijke manier" waarop de oppositiepartijen benadeeld werden tegenover president Recep Tayyip Erdogan en diens islamitistische partij AKP. Zo is de media de voorbije  jaren flink gemuilkorfd in Turkije en was er een duidelijke pro-Erdogantendens in de belangrijkste media. De oppositie kwam daar veel minder aan bod en kreeg minder tijd en ruimte om haar standpunten uiteen te zetten.

Toch wordt niet gesproken over systematisch geknoei en heeft de oppositie toch haar visie kunnen duidelijk maken, waardoor de Turkse kiezer wel degelijk een keuze kon maken, aldus de waarnemers. Het gaat om een tussentijds rapport. De volledige conclusies van de waarnemers van de Raad van Europa en de OVSE zullen later bekendgemaakt worden.

President Erdogan heeft alleszins een nieuwe ambtstermijn van vijf jaar in de wacht gesleept. Zijn partij, de AKP, heeft weliswaar geen absolute meerderheid in het parlement, maar krijgt die indirect toch via de steun van de nationalistische MHP.

 

 

Meest gelezen