Landbouw en natuur verenigd in grensgebied Saeftinghe

Nederlandse en Vlaamse boeren hebben in het grenspark Groot Saeftinghe tussen het Waasland en Hulst bekeken welke maatregelen ze kunnen nemen om hun land zodanig te bewerken dat er meer insecten en dieren komen, zonder dat de gewassen eronder lijden en minder zouden opbrengen.

Het is een soort van openluchtlaboratorium in het grensgebied Groot Saeftinghe, zegt Pieter Jan Meire. "We hebben een dertigtal Nederlandse en een dertigtal Vlaamse landbouwers samen gebracht om te overleggen over de testen die ze gedaan hebben met hun teelt, met de bedoeling dat de bruine kiekendief er wel zou bij varen."

De bruine kiekendief is een roofvogelsoort die voorkomt in het grensgebied tussen het Waasland en Hulst en waarvan er niet veel meer zijn.  

De landbouwers hebben nagedacht over en geëxperimenteerd met teelten waardoor er meer muizen konden komen en met meer muizen heeft de kiekendief meer voedsel en kan de soort sterker worden. 

Omdat de landbouwers met verschillende teelten experimenteerden konden ze ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. Ze bekeken wat er mogelijk is aan teelten, welke teelten ze naast elkaar kunnen zetten, welke hoogtes een rol spelen bij de gewassen, ze bekeken de maissnedes, enzovoort, zodat elke landbouwer voor zichzelf kon uitmaken wat voor hem het beste zou zijn en waar ook de natuur wel kon bij varen.

Natuurvriendelijke gewassen

Kiekendiefvriendelijke teelten zijn bijvoorbeeld graszaad, klaver of spelt. De landbouwers kregen begeleiding bij het zaaien en oogsten en hun opbrengst werd ook opgevolgd. 

Sommige oogsten mislukten door te hoge waterstanden op de percelen, sommige gewassen groeiden daar gewoon niet goed. 

Maar er waren ook succesverhalen over de hoge voedingswaarde van de nieuwe teelten en het positieve effect op het vee dat bijvoorbeeld een vet- en eiwitrijkere melk gaf als er gras-klaver bij de voeding kwam. En gras-klaver trekt vlinders aan, dus op die manier varen zowel boer als natuur er goed bij. 

kasto80

Meest gelezen