Nieuwe beeldbank over kusterfgoed

De vzw Kusterfgoed heeft een nieuwe beeldbank met foto's, prentbriefkaarten, affiches en andere erfgoedobjecten uit Middelkerke, Oostende, De Haan en Blankenberge. Bedoeling is het cultureel erfgoed van de kust te delen met een breed publiek.

Momenteel staan op Beeldbank Kusterfgoed ongeveer 73.000 beelden. Zo vind je er een reeks affiches uit de Eerste Wereldoorlog uit De Haan en een uitgebreide selectie archieffoto’s van het zomerevenement Trammelant, dat dit jaar zijn veertigste editie viert. Over Blankenberge vind je al vierhonderd prentbriefkaarten terug met grotendeels dijk- en strandtaferelen. 

Ook Middelkerke levert meer dan honderd dia’s over de kust, een hele reeks prentbriefkaarten en enkele interessante kustaffiches. Intussen kan je ook in de meer dan 71.000 beelden van de voormalige beeldbank van Oostende snuisteren, die op Beeldbank Kusterfgoed integraal te raadplegen zijn.

Meest gelezen