Nieuwe tuchtwet bij de politie op komst: korpschef beslist zélf over straf, in plaats van burgemeester

Er is een nieuwe tuchtwet voor politieagenten op komst. Dat schrijft Het Laatste Nieuws, nadat het wetsontwerp op de ministerraad goedgekeurd werd. Agenten die over de schreef gaan, zouden geen waarschuwing meer krijgen en ook de schorsingen met behoud van loon zouden geschrapt worden. Bovendien zal het niet langer de burgemeester zijn die over de straf beslissen, maar de korpschef zelf. 

Er is een nieuwe tuchtwet voor politieagenten op komst. Het wetsontwerp lag vorige week op tafel bij de ministerraad en werd goedgekeurd. Volgens Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), wordt de tuchtwet niet strenger, wel correcter. "We wilden een transparant en objectief tuchtsysteem. In elke beroepsgroep heb je rotte appels, bij de politie ook. En dit nieuwe systeem zal vooral gericht zijn op de echte rotte appels."

"Politie leiden zoals een gewoon bedrijf"

De belangrijkste verandering? Het zal bij de lokale politie voortaan niet meer de burgemeester zijn die een centrale rol in de tuchtprocedure speelt, maar de korpschef zelf. Als zich dat vertaalt naar de federale politie zijn het de commissaris-generaal en de directeur-generaal. Dat betekent dat het binnen het korps de politie zelf is waar er beslist wordt over de straffen. Stel dat het de korpschef zelf is die zijn boekje te buiten gaat, zal het wel de burgemeester zijn die beslist. 

"We wilden de politieke beïnvloeding uit de tuchtwet halen. Het idee is om de politie te leiden zoals een gewoon bedrijf, met een hiërarchische overste. Het is aan de CEO, en niet aan de politiek om de straffen te bepalen. Je wil dat de mensen die de straffen opleggen, weten waarover ze ze spreken."

Het idee is om de politie te leiden zoals een gewoon bedrijf, met een hiërarchische overste

Olivier Van Raemdonck - woordvoerder minister Jambon

Er zullen ook twee tuchtmaatregelen verdwijnen. Agenten die over de schreef gaan, zouden geen waarschuwing meer kunnen krijgen en ook de schorsingen met behoud van loon worden geschrapt. Blijven wel over: de blaam, de inhouding op de wedde, de terugzetting in loonschaal, het ontslag van ambtswege en de afzetting. 

Een andere verandering gaat over alcohol- en drugstesten bij politieagenten zelf. Vroeger kon dat wel, maar alleen als de korpschef toestemming gaf. Nu kan elke functionele overste aan een politieagent verplichten om zo'n test af te leggen. De resultaten zullen ook gemakkelijker meegenomen kunnen worden in de tuchtprocedure. 

Het ontwerp moet nu nog geconcretiseerd worden, met de vakbonden besproken worden en naar het parlement gestuurd worden. 

Meest gelezen