Videospeler inladen...

Onderzoek van opgegraven skeletten legt een stukje Mechelse stadsgeschiedenis bloot

Antropologe Katrien Van de Vijver van de KU Leuven heeft 350 skeletten onderzocht die tussen 2009 en 2011 opgegraven zijn in Mechelen. De skeletten werden gevonden naast de Sint-Romboutskathedraal, waar tussen de 10de en de 18de eeuw een begraafplaats was. 

Voor dit antropologisch onderzoek analyseerde Katrien Van de Vijver leeftijd, geslacht, ziekte- en sterftepatronen van de skeletten. "Door archeologie en antropologie te combineren, hebben we een beeld gekregen van 'wie' op het kerkhof begraven lag, hoe de sociale verhoudingen binnen die parochie waren en hoe die door de eeuwen heen veranderden."

Opvallend veel jonge mannen

Tijdens het onderzoek van de skeletten viel het Van de Vijver op dat in de 15de en de 16de eeuw merkbaar meer adolescenten en jongvolwassen mannen op het kerkhof begraven werden. De mannen, vaak collectief begraven zonder kist, vertoonden groeistoornissen, sporen van fysieke stress en ziekte. Ook vond Van de Vijver op 2 skeletten sporen van syfilis. 

Dit zijn allemaal aanwijzingen dat het om mannen gaat uit lagere sociale klassen. Die bevindingen steunen de veronderstelling dat in Mechelen in de 15de en de 16de eeuw een grote subgroep leefde van bedienden, leerjongens en immigranten. Door hun lagere sociale achtergrond hadden de jonge mannen een grotere kans om ziek te worden en jong te sterven. Toch is dit geen zekerheid: "Niet het hele kerkhof is blootgelegd, dus het kan dat er elders nog vrouwen begraven liggen", zegt Van de Vijver.

Het grote aandeel mannelijke jonggestorvenen houdt aan tot in de 17de en de 18de eeuw. Misschien komt dat omdat er tussen 1585 en 1715 naast het kerkhof een Spaans militair hospitaal was. Wellicht zijn daar heel wat jonge mannen gestorven aan ziekte of verwondingen en werden zij achteraf begraven op het kerkhof.  

Het volledige onderzoek lees je hier

Opgraving van het Sint-Romboutskerkhof (Dienst Archeologie - Stad Mechelen)
Opgraving van het Sint-Romboutskerkhof (Dienst Archeologie - Stad Mechelen)

Meest gelezen