Open VLD en Groen in Overijse in kartel naar de kiezer

In Overijse stappen Open VLD en Groen in kartel naar de kiezer. De eerste drie plaatsen op de lijst zijn voor Open VLD, met Sven Willekens, als schepen bevoegd voor Openbare werken en Mobiliteit, als lijsttrekker. De volgende drie plaatsen worden ingenomen door Groen. Open Vld heeft momenteel vijf zetels in de gemeenteraad op een totaal van 27, oppositiepartij Groen 2. Overijse wordt momenteel bestuurd door een meerderheid van OV2002-N-VA-CD&V en Open VLD.

Open Vld-Groen wil van Overijse een veilige, klimaatneutrale, gastvrije, groene gemeente maken. Men streeft onder meer naar een duurzaam ruimtelijk en klimaatbeleid, een vlotte verkeersveilige en duurzame mobiliteit met bijzondere aandacht voor de veiligheid in dorpskernen, een open beleid dat bouwen en wonen toelaat voor ieders behoeften en ieders inkomen, een veilige gemeente met meer blauw in het straatbeeld, initiatieven die het ondernemen meer zuurstof geven, een sociaal beleid dat meer inzet op thuiszorg, sociale woningen, mantelzorg... Het kartel wil ook werk maken van echte burgerparticipatie met een breed burgeroverleg en een burgerbegroting per gehucht.

Meest gelezen