Vlaanderen wil belangenconflict tegen Brusselse decumulregels: "Vlamingen worden buitenspel gezet"

Het Vlaams Parlement zal naar alle waarschijnlijkheid woensdag een belangenconflict inroepen tegen plannen van het Brussels Parlement om een cumulverbod in te voeren. Vlaamse coalitiepartijen N-VA, CD&V en Open VLD zijn tegen zo'n cumulverbod in Brussel "omdat het Vlamingen buitenspel zet". Als het belangenconflict woensdag wordt goedgekeurd moet het Brussels Parlement het decumuldossier zestig dagen schorsen.

Het debat over een cumulverbod woedt al langer in Brussel. Met het voorstel dat op tafel ligt zouden Brusselse Parlementsleden hun mandaat niet mogen combineren met een post als schepen, burgemeester of OCMW-voorzitter.

Begin juni werd over het voorstel gestemd in het Brussels Parlement. Aan Franstalige kant keurde een meerderheid het voorstel goed (PS, Défi, Ecolo en CDh), maar aan Vlaamse kant werd geen meerderheid gevonden omdat N-VA, CD&V, Open VLD en Vlaams Belang tegen stemden. 

In Brussel kan een maatregel niet doorgevoerd worden als er geen meerderheid is in beide taalgroepen. Maar na een afkoelingsperiode van 30 dagen kan er een nieuwe stemming komen, en dan is er geen meerderheid in beide taalgroepen nodig. Dan volstaat een gewone meerderheid in het parlement.

Het aantal Vlaamse politici in Brussel is beperkt, Vlaamse partijen vrezen dat ze niet genoeg (geschikte) kandidaten vinden als er een cumulverbod komt. "Dit gaat over een regeling die ervoor zorgt dat de Vlamingen in Brussel buitenspel worden gezet", zegt N-VA-fractieleider in het Vlaams Parlement Matthias Diependaele. "Die Brusselse regeling was in het verleden eigenlijk bedoeld om te verhinderen dat het Vlaams Blok (Belang) de Brusselse instellingen zou blokkeren. Nu misbruikt men die regeling om de Vlamingen een hak te zetten", klinkt het.

Bovendien zou de decumulregel "discriminerend" zijn voor Brusselaars in het Vlaams Parlement. Zij zouden niet mogen cumuleren, terwijl hun andere collega's in het Vlaams Parlement dat wel nog mogen. Daarom willen de Vlaamse partijen een belangenconflict indienen. Het dossier moet dan 60 dagen in de koelkast.

Tijdens die periode moeten het Vlaams Parlement en het Brussels Parlement samen een oplossing zoeken. Komt die er niet gaat de zaak naar de senaat.

Meest gelezen